Turid Kniejski

Turid Kniejski tok eksamen ved Bergen Musikk konservatorium med klaver som hovedinstrument, men studerte harpe videre i Danmark, England, Holland og USA. Var konstituert pianist i Bergen Fillharmoniske Orkester før ansettelse som harpist i 1970. Kniejski har vært solist med Oslo Fillharmoniske Orkester og Royal Phillharmonic Orchestra samt en aktiv kammermusiker. 2010

Sorter etter:

Turid Kniejski tok eksamen ved Bergen Musikk konservatorium med klaver som hovedinstrument, men studerte harpe videre i Danmark, England, Holland og USA. Var konstituert pianist i Bergen Fillharmoniske Orkester før ansettelse som harpist i 1970. Kniejski har vært solist med Oslo Fillharmoniske Orkester og Royal Phillharmonic Orchestra samt en aktiv kammermusiker. 2010