Karoline Krüger

Karoline Krüger (f. 1970) er en særegen og allsidig artist og komponist. I løpet av de siste 15 årene har hun gitt ut fem solo CD-utgivelser. Ved siden av konsertvirksomheten hennes, har hun arbeidet som skuespiller og skrevet musikk for scene, tv og teater. Det kirkemusikalske verket «Jakobmesse» med tekst av Erik Hillestad, har til nå vært fremført i flere nordiske land. 2004

Sorter etter:

Karoline Krüger (f. 1970) er en særegen og allsidig artist og komponist. I løpet av de siste 15 årene har hun gitt ut fem solo CD-utgivelser. Ved siden av konsertvirksomheten hennes, har hun arbeidet som skuespiller og skrevet musikk for scene, tv og teater. Det kirkemusikalske verket «Jakobmesse» med tekst av Erik Hillestad, har til nå vært fremført i flere nordiske land.

2004