Trond Kverno: St. Matthew Passion (2CD) – Oslo Cathedral Choir

TROND KVERNO: St. Matthewmer… Passion

Marianne Hirsti, soprano · Marianne E. Andersen, alto · Robin Blaze, conter tenor · Joseph Cornwell, tenor · Daniel Norman, tenor · Ian Partridge, tenor · Collin Campbell, baritone · Adrian Peacock, bass · Njål Sparboe, bass · Oslo Cathedral Choir · Terje Kvam, conductor

Dristigheten og uttrykkskraften i Trond Kvernos kompositoriske grep på bibelske tekster, gjennomsyrer hans «Matteuspasjon», et av de mest krevende, uttrykksfulle og omfangsrike verk i nyere norsk kirkemusikk.

kr 199

Det romanske krusifiks

Med et tonespråk påvirket av den norske religiøse folkesangen, og særlig Draumkvedet, er Trond Kvernos «Matteuspasjon» en sjeldenhet innen nyere norsk kirkemusikk. Skinnende blanke durakkorder stilt mot hverandre i senrenessanssestil, krasse dissonanser der dur og moll samtidig er blant de mildeste, talekor og en rekke andre virkemidler fra den modernistiske korlitteraturen der Nystedt og Hovland har lagt grunnlaget. Resultatet er blitt det mest krevende, uttrykksfulle og omfangsrike verk i nyere norsk kirkemusikk.

Trond Kvernos opusliste er i overveiende grad kirkemusikk, orgelverker og framfor alt vokalverker, fra enkeltstående sanger og folketonearrangementer til tidebønner og messer. Utviklingen fram til den musikalske stilen i «Matteuspasjonen» er en radikal utvikling for Kverno, selv om den har tatt noen år. Hans dristighet og uttrykkskraft i sitt kompositoriske grep på de bibelske tekster er særlig merkbart for lytteren, og resitasjon som i middelalderens munkesang, gregorianikk, er et sentralt virkemiddel, satt til tonegangene av vår egen tids modernisme og presset ut i ekstreme toneleier og intervaller.

Kverno har vært en betydelig bidragsyter til norsk kirkemusikk. I 1972 vant Kverno konkurransen om ny liturgisk musikk, og hans «Kyrie» er nå det første i den allmenne serie, det vil si vårt mest brukte. I Norsk Salmebok er Kverno representert med 23 melodier, og flere av hans bidrag i siste del av salmeboken med kanons og bibelske salmer er fra hans messer og tidebønner.

Arild Erikstad |Ian Partridge |Marianne E. Andersen |Marianne Hirsti |Njål Sparbo |Oslo Cathedral Choir |Terje Kvam |Trond Kverno

Utgivelsesdato: 05.12.1996

EAN : 7044581349946

Katalognummer: ACD4994

Priskategori : CD