The Silver Cord – Oslo String Quartet

MAGNAR ÅM: Sølvtråden (The Silver Chord) · RAGNAR SÖDERLIND: Quartetto No. 2 · LASSE THORESENmer…: Aion

Oslo String Quartet: Geir Inge Lotsberg, violin · Per Kristian Skalstad, violin · Are Sandbakken, viola · Øystein Sonstad, cello

Sølvtråden – norske strykekvartetter

The Silver Cord presenterer noe av det fremste som er skrevet av norske komponister for strykekvartett de siste årene. Åm, Söderlind og Thoresen er svært forskjellige av temperament og personlighet, og de har alle utviklet sin særegne komposisjonsstil. Felles for dem er at de evner å skrive vakkert, godt og klangfullt for strykere, samt at de arbeider innenfor den tonale tradisjon. De tre kvartettene som er samlet her har også det til felles at de kan beskrives som ‘erruptivt emosjonelle’; de er sterke følelsesmessige uttrykk som griper tak i lytteren. På den måten bæres den norske tradisjonen fra Grieg og Svendsens dager videre; det skrives meget gode strykekvartetter i Norge også i dag!

Gjennom hele sitt virke har Oslo Strykekvartett vært levende opptatt av norsk musikk i samtiden, og på den måten vært en uvurderlig inspirator og resurs for norske komponister. Kvartetten har bestilt og urfremførte de tre verkene på utgivelsen, og under innstudering har det vært et nært samarbeid mellom komponist og utøvere. Det er ganske enestående at norsk musikkliv har et ensemble som viser strålende resultater både i det tradisjonelle og det nyere kvartettrepertoaret, og evner å la disse uttrykkene komplettere hverandre.

More

Gjennom hele sitt virke har Oslo Strykekvartett vært levende opptatt av norsk musikk i samtiden, og på den måten vært en uvurderlig inspirator og resurs for norske komponister. Kvartetten har bestilt og urfremførte de tre verkene på utgivelsen, og under innstudering har det vært et nært samarbeid mellom komponist og utøvere. Det er ganske enestående at norsk musikkliv har et ensemble som viser strålende resultater både i det tradisjonelle og det nyere kvartettrepertoaret, og evner å la disse uttrykkene komplettere hverandre.

Oslo Strykekvartett ble startet i 1991 og består av Geir Inge Lotsberg (vl), Per Kristian Skalstad (vl), Are Sandbakken (bratsj) og Øystein Sonstad (cello). Kvartetten har oppnådd internasjonalt ry med sine innspillinger av Carl Nilsens strykekvartetter, som blant annet ble Editors Choice i Gramophone Magazine.
Denne utgivelsen er kvartettens første på Aurora, og vi er svært stolte over å kunne presentere vårt publikum for Oslo Strykekvartetts flotte og engasjerte musisering!

Utgivelsesdato: 14.11.2002

EAN : 7044581350287

Katalognummer: ACD5028

Priskategori : CD