Popofoni – Arne Nordheim

Gunnar Sønstevold: Arnold · Arne Nordheim: Morgenraga · Solar Plexus · Alfred Janson: Valse Triste · Kåre Kolberg: Blow up your dreams · Terje Rypdalmer…: Episode

Jan Garbarek: tenorsax · Bobo Stensson: piano, organ · Terje Bjørklund: organ · Gunnar Sønstevold: piano · Terje Rypdal: guitar · Arild Andersen: bass · Jon Christensen: drums · Arne Nordheim: willow flute, ring modulator · Kåre Kolberg: synthesizer · Ola B. Johannessen: recitation · Karin Krog: voice

"Popofoni" er et musikkpolitisk dokument som langt på vei utfordrer grensene mellom massekultur og "finkulturens" kunst.

kr 199

Kulturkamp

Slutten av 1960-årene i Norge var en tid preget av en kulturkamp mellom «finkulturen» og «folkelighetens forkjempere». I denne situasjonen gikk en rekke komponister, forfattere og musikere sammen for å skape et kunstpolitisk manifest i form av en plate som skulle vise hvordan «massekunst» kunne skapes, en kunst som både tok hensyn til den framvoksende massekulturens behov og som samtidig holdt et høyt kvalitativt nivå. På denne siden i kampen stod Arne Nordheim, Gunnar Sønstevold, Jan Garbarek og Terje Rypdal.

«Popofoni» samler seks verker av komponistene og musikerne Gunnar Sønstevold, Arne Nordheim, Alfred Janson, Kåre Kolberg og Terje Rypdal. På mange måter er albumet i slekt med den eksperimentelle ånden som preget mye av popmusikken på slutten av 1960-tallet – ikke minst de beste forsøkene fra The Beatles fra denne perioden – en periode hvor de musikalske sjangrene på mange måter gikk i oppløsning og der nye stiler og ny teknologi ble født.

«Popofoni» er eksperimentell og utfordrer utvilsomt sjangerrammer og musikalske konvensjoner. Den er et musikkpolitisk dokument, med musikken som våpen, fra en tid der man antok at dette var mulig. Kanskje er den like relevant også i dag.

Alfred Janson |Arild Andersen |Arne Nordheim |Bobo Stenson |Gunnar Sønstevold |Jan Garbarek |Jon Christensen |Kåre Kolberg |Ola B. Johannesen |Terje Bjørklund |Terje Rypdal

Utgivelsesdato: 15.10.1998

EAN : 7044581350157

Katalognummer: ACD5015

Priskategori : CD