Klaus Egge: Piano Concerto, Symphony No. 1 – Bergen Philharmonic Orchestra

KLAUS EGGE: Symphony No. 1 · Piano Concerto No. 2 (Variations & Fugue on a Norwegian Folk Tune - Solfager ogmer… Ormekongen)

Eva Knardahl, piano · Bjarne Fiskum, violin · Tjark Nieuwelling, cello · Trondheim Symphony Orchestra Jiri Starek, conductor · Bergen Philharmonic Orchestra · Karsten Andersen, conductor

Symfoni nr.1 Op.17 er med full rett blitt betegnet som et hovedverk i nosk symfonilitteratur og som et sentralt opus innenfor Klaus Egges produksjon.

Symfoni og klaverkonsert av Klaus Egge

Klavérkonsert nr.2 Op.21 fra året 1944 har undertittel: Variasjoner og fuge over en norsk folketone (Solfager og Ormekongen). Prof. Hampus Huldt-Nystrøm beskriver verket slik "På den ene siden består konserten av en rekke variasjoner over folketonen, i alt sju stykker. Men på den annen side er disse variasjonene anlagt slik at de tre første danner en gruppe som kan sies å ha samme funksjon som eksposisjonen i en sonatesats, den fjerde representerer en slags gjennomføring, mens femte og største del av sjette variasjon utgjør det tilsvarende av en langsom sats. Den danseaktige sjuende variasjon leder over til kadensen for soloinstrumentet, som så avløses av en finale med undertittelen "Concertante contra fuga". Både den kontrapunktiske teknikk i fugen og den konsetrerende bruk av klavéret peker mot barokkidealer, og gir verket et fascinerende neoklassisk preg.

Symfoni nr.1 Op.17 er med full rett blitt betegnet som et hovedverk i norsk symfonilitteratur og som et sentralt opus innenfor Klaus Egges produksjon. Symfonien ble skrevet i 1941-42 og uroppført i 1945. Den er tilegnet de norske skjømenn som deltok i annen verdenskrig til minne om komponistens barndomsvenn Harald Neergaard. Dette gir bakgrunnen for uttrykkskarakteren i verket. Egge bygger i denne symfonien framfor alt på lange melodiske spenn, kombinert med rytmiske framdrift, og det blir de polyfone virkemidlene som gir symfonien sitt preg. Komponisten bruker riktignok sonateformen, dog etter tematiske forhold som ikke følger kadensesystemet, men utelukkende drives fram av kontrastmulighetene i det motiviske stoffet. Det blir spenning på det arkitektoniske plan i linjespillet mellom de forskjellige temaer og motiver slik de er ført mot hverandre.

Bergen Philharmonic Orchestra |Bjarne Fiskum |Eva Knardahl |Jiri Starek |Karsten Andersen |Klaus Egge |Tjark Nieuwelling |Trondheim Symphony Orchestra

Utgivelsesdato: 03.05.1993

EAN : 7044581349366

Katalognummer: NCDB4936

Priskategori : CD