Kåre Kolberg

Kåre Kolberg: A WIND QUARTET · PLYM-PLYM · THE WOMAN OF CANAAN · THE EMPEROR'S NEW TIE · PASTICCIO PER FLAUTI DOLCE · STILL THERE Imer…S HOPE

Norwegian Wind Ensemble · Einar Henning Smebye · Harald Herresthal · Knut Fjeldhøi · Svein Christiansen · Per Øien · Erik Niord Larsen · Erik Andresen · Torleiv Nedberg · Odd Ulleberg · Harald Bergersen · Per Stenseth · Marie Strøm · Trygve Wefring · Musica Viva ·  Rigmor Davidsen Titt · Kari Johnsen · Rolf Romøren · Frode Thoresen · The New Music Ensemble · Sissel Dørum

Kolberg er en lekende klangeksperimentator uten å ta i bruk de krasseste virkemidlene, og fokuserer heller å få frem et sterkt ekspressivt uttrykk gjennom mykere klanger.

kr 139

Midl. tomt på lager

Kåre Kolberg

Plym-Plym for blandet kor, vokalkvartett og en taler (1966) er bygget på to dikt av Stein Mehren fra diksamlingen Globelin Europa (Oslo 1965). Det vokale materialet er brukt som sang, talt tekst og fonestiske lyder uten verbal mening.

Den kanaaneiske kvinne (Hakena`anit) for orgel og to slagverkere er komponert som en kirkeballett over historien om kvinnen som ber Jesus helbrede sitt syke barn. Tonespråket er helt moderne og Kolberg gjør bruk av diverse fløyter og plystring for å modulere orgelklangen.

Kaiserens nye slips er komponert i 1973 ved hjelp av en PDP 15/40 datamaskin i Elektronmusikstudion (EMS) i Stockholm og programmert i dataspråket EMS-1 som er utviklet samme sted.

t`aime for piano inneholder en del aggresjoner og voldsomheter som imidlertid glir over i noe som er ment å skulle være fint of vakkert, og slik bør det være blant elskende, derfor tittelen som også er et ordspill som kanskje fungerer best for dem som ikke er så flinke i fransk.

En blåsekvintett
"Helt fra starten av forsøker de fem musikere på forskjellig vis å gjøre seg interessante med sitt spill, men etter en stund begynner det hele å bli patetisk, de bryter da (heldigvis) over tvert og gir seg i stedet til å spille på en overtonerekke som de deler seg imellom (ganske følgeriktig), slik at de dypeste instrumentene spiller de laveste tonene, instrumentene i mellomleiet tar tonene i midten, mens de lyse instrumentene blir overlatt de øverste tonene, og dette er nok den beste måten å gjøre det på, vil jeg tro, men etter en stund til så slutter de med det også, og dermed er nok en blåsekvintett tilendebragt."

Pasticcio per flauti dolci
Pasticcio betyr en blanding. Her henspiller tittelen på en blanding av mange ulike musikalske tidsreferanser. En "barokkaktig" allegro-klisjé som biter seg selv i halen, settes opp mot et mer espressivo adagio-motiv som ikke er så typisk for barokkens blokkfløytemusikk.

Ennå er det håp for kammerensemble (1978) ble bestilt av og komponert for Ny Musikk Ensemble og tilegnet danserinnen Ragni Kolle Kierulf.

Einar Henning Smebye |Erik Andresen |Erik Niord Larsen |Frode Thoresen |Harald Bergersen |Harald Herresthal |Kåre Kolberg |Kari Johnsen |Knut Fjeldhøi |Marie Strøm |Musica Viva |Norwegian Wind Ensemble |Odd Ulleberg |Per Øien |Per Stenseth |Rigmor Davidsen Titt |Rolf Romøren |Sissel Dørum |Svein Christiansen |The New Music Ensemble |Torleiv Nedberg |Trygve Wefring

Utgivelsesdato: 03.07.1992

EAN : 7044581349342

Katalognummer: NCDB4934

Priskategori : CD