Aaron Jay Kernis

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.Aaron Jay Kernis (komponist Livets dans)(født 1960) er vinner av Pullitzer-prisen og studerte komposisjon i San Francisco, på Manhattan og ved Yale med lærerne Druckman, Subotnik og Wuorinen. Han anvendte en strengt fastlagt komposisjonsteknikk inntil han på begynnelsen av 80-tallet fikk en voksende sans for en mer intuitiv frihet som ble mer og mer tilstede i hans verker. Fra 1990 ble hans stil preget av en ny transparens og følelsesmessig uttrykksfullhet, som…

Sort by:

Sorry, this entry is only available in Norwegian Bokmål.

Aaron Jay Kernis (komponist Livets dans)(født 1960) er vinner av Pullitzer-prisen og studerte komposisjon i San Francisco, på Manhattan og ved Yale med lærerne Druckman, Subotnik og Wuorinen. Han anvendte en strengt fastlagt komposisjonsteknikk inntil han på begynnelsen av 80-tallet fikk en voksende sans for en mer intuitiv frihet som ble mer og mer tilstede i hans verker. Fra 1990 ble hans stil preget av en ny transparens og følelsesmessig uttrykksfullhet, som for eksempel i hans intense verk musica celestis. Han er en sann eklektiker og han kombinerer gladelig latinske rytmer og rap i sin musikk samtidig som han anvender harmonier fra både romantisk musikk og Hildegard von Bingen. Blant hans viktigste verker framheves musica celestas (1990), Simple Songs (1991/1995), New Era Dance (1992), Lament and Prayer (1996), Newly Drawn Sky (2005) og Two Awakenings and a Double Lullaby (2006). Blant høydepunktene i hans karriere nevnes nasjonalt gjennombrudd i 1983 da verket Dream of the Morning Sky ble urframført av New York Philharmonic, Pullizer Prize in Music for Strykekvartett nr. 2 “musica instrumentalis” og urframføringene av nye verker i 2009 av New York Philhamonic og Seattle Symphony.