Thomas D.A. Tellefsen

Kort tid etter pianistdebuten i Trondheim våren 1842, reiste Thomas Tellefsen til Paris for å studere musikk. Han etablerte seg relativt raskt i musikkmetropolen, hvor han oppnådde å bli internasjonalt kjent både som komponist, klavervirtuos og pedagog. Han etterlot seg 44 opus med originalkomposisjoner, der flertallet av verkene er for klaver solo. Opuslisten inneholder også en relativt omfattende kammermusikkproduksjon og to klaverkonserter. I november 1844 ble Tellefsen for første gang presentert for Chopin og tok jevnlig timer hos ham til…

Sorter etter:

Kort tid etter pianistdebuten i Trondheim våren 1842, reiste Thomas Tellefsen til Paris for å studere musikk. Han etablerte seg relativt raskt i musikkmetropolen, hvor han oppnådde å bli internasjonalt kjent både som komponist, klavervirtuos og pedagog. Han etterlot seg 44 opus med originalkomposisjoner, der flertallet av verkene er for klaver solo. Opuslisten inneholder også en relativt omfattende kammermusikkproduksjon og to klaverkonserter. I november 1844 ble Tellefsen for første gang presentert for Chopin og tok jevnlig timer hos ham til mai 1847. I denne perioden opplevde Tellefsen stor utvikling både på det pianistiske og det kompositoriske området samtidig som det utviklet seg et nært vennskap mellom de to musikerne. Etter Chopins død overtok Thomas Tellefsen en rekke av Chopins elever i Paris. Disse elevene kom for en stor del fra det franske, engelske og polske adelskapet og den øvre borgerklassen. Tellefsen opparbeidet seg snart status som en svært god klaverlærer og ble en ettertraktet pedagog i ”de øvre sfærer” i Paris. Ingrid Loe Dalaker