Rolf Wallin

Rolf Wallin (Oslo, 1957) er en av Nordens fremste nålevende komponister, og blir regelmessig framført over hele verden. Ved siden av en tradisjonell komposisjonsutdannelse spenner hans musikalske bakgrunn fra jazz, avantgarde-rock og tidlig musikk. Denne mangfoldigheten gjenspeiles i en usedvanlig mangefasettert verkliste. Hans produksjon dekker et vidt spekter av uttrykk og teknikker: fra musikk for konsertsalen til musikkteater og installasjoner, fra sinnrikt utarbeidet computerstøttet komposisjon i instrumentalmusikken til mer intuitiv musikk for scenen. Mai 2011

Sorter etter:

Rolf Wallin (Oslo, 1957) er en av Nordens fremste nålevende komponister, og blir regelmessig framført over hele verden. Ved siden av en tradisjonell komposisjonsutdannelse spenner hans musikalske bakgrunn fra jazz, avantgarde-rock og tidlig musikk. Denne mangfoldigheten gjenspeiles i en usedvanlig mangefasettert verkliste. Hans produksjon dekker et vidt spekter av uttrykk og teknikker: fra musikk for konsertsalen til musikkteater og installasjoner, fra sinnrikt utarbeidet computerstøttet komposisjon i instrumentalmusikken til mer intuitiv musikk for scenen.

Mai 2011