Per Øien

Bare 19 år gammel ble Per Øien ansatt i Musikselskabet «Harmonien»s orkester (Bergen Filhamoniske Orkester), og spilte der til han i 1962 etterfulgte den legendariske Alf Andersen som solofløytist i Kringkastingsorkestret i Oslo. Her spilte han frem til han i 1977 ble ansatt som solofløytist i Oslo-filharmonien. Denne stillingen hadde Øien til han i 1985 ble utnevnt til professor ved NMH av selveste Kong Olav V. Parallelt med orkestervirksomheten, var Per Øien en meget aktiv solist. Han spilte mye samtidsmusikk…

Sorter etter:

Bare 19 år gammel ble Per Øien ansatt i Musikselskabet «Harmonien»s orkester (Bergen Filhamoniske Orkester), og spilte der til han i 1962 etterfulgte den legendariske Alf Andersen som solofløytist i Kringkastingsorkestret i Oslo. Her spilte han frem til han i 1977 ble ansatt som solofløytist i Oslo-filharmonien. Denne stillingen hadde Øien til han i 1985 ble utnevnt til professor ved NMH av selveste Kong Olav V.

Parallelt med orkestervirksomheten, var Per Øien en meget aktiv solist. Han spilte mye samtidsmusikk og kan vise til mange uroppførelser. En rekke komponister har tilegnet ham sine verker, deriblant Johan Kvandal, Øistein Sommerfeldt, Sparre Olsen og canadiske Peter Paul Koprowski.

Per Øien har spilt inn omlag 50 norske solo- og kammermusikkverk på svenske BIS, SIMAX og Norsk Komponistforenings egne plateserier. Sammen med Robert Aitken og Geir Henning Braaten har han blant annet spilt inn Karl og Franz Dopplers samlede verker for fl øyter og klaver. Som kammermusiker var Per Øien i 20 år aktiv i Den Norske Blåsekvintett. Med dette ensemble og som solist har han opptrådt i de fleste europeiske land, Canada og USA.

Under studieopphold med Marcel Moyse i 1964 traff Per Øien og Robert Aitken hverandre for første gang og utviklet et varig vennskaps- og samarbeidsbånd. I årenes løp har de gitt en rekke konserter og innspillinger sammen, både i Canada og Norge. Som lærer har Per Øien hatt lengre engasjementer i Skandinavia og Canada og har dessuten gitt seminarer og «Masterclasses» i en rekke land i Europa og USA. Mange av hans studenter innehar viktige stillinger i musikklivet i Norge og andre land. Øien kan også vise til fl ere noteutgivelser på Norsk Musikforlag, som denne Grieg-sonaten, Norwegian Pieces for fl øyte og klaver, og sist: SOLO-BOK FOR FLØYTE.