Oslo Domkirkes Guttekor

Oslo Domkirkes Guttekor ble startet i 1985 med Terje Kvam og Carl Høgset som initiativtakere. Dette var imidlertid ikke det første guttekor i Oslo Domkirkes historie. På 1800-tallet sang Peblingene, elevkoret ved Oslo Katedralskole, ved høymessene i domkirken. I forrige århundre startet domkantor Arild Sandvold et guttekor som het Oslo Domkor. Disse sang i katedralen frem til ca 1940. Det nåværende guttekorets virksomhet har siden reetableringen i 1985 omfattet konserter, deltagelse i domkirkens rike gudstjenesteliv, turnéer i inn- og utland…

Sorter etter:

Oslo Domkirkes Guttekor ble startet i 1985 med Terje Kvam og Carl Høgset som initiativtakere. Dette var imidlertid ikke det første guttekor i Oslo Domkirkes historie. På 1800-tallet sang Peblingene, elevkoret ved Oslo Katedralskole, ved høymessene i domkirken. I forrige århundre startet domkantor Arild Sandvold et guttekor som het Oslo Domkor. Disse sang i katedralen frem til ca 1940. Det nåværende guttekorets virksomhet har siden reetableringen i 1985 omfattet konserter, deltagelse i domkirkens rike gudstjenesteliv, turnéer i inn- og utland samt samarbeid med andre guttekor og ulike orkestre. Koret samarbeider jevnlig med profesjonelle musikere og sangere, og samtlige kormedlemmer får individuell sangundervisning. Koret er bygget opp etter mønster fra engelske katedralkor, der alle guttene synger sopran, mens altstemmen synges av kontratenorer. Korets faste stemmepedagog er for tiden Helene Haarr. Hun er utdannet ved Høgskolen i Agder, avdedling for musikkfag, og Norges Operahøgskole. Ved siden av å gi individuelle sangtimer til korets medlemmer er hun også leder for aspirantkoret. Helene Haarr er i tillegg freelance sanger og benyttes jevnlig som sopransolist både i opera og kirkemusikk.