Nidarosdomens Guttekor

Katedralskolen og Nidarosdomens Guttekor henger nøye sammen. Ikke bare for 900 år siden, men også den dag i dag. Det er på Trondheim Katedralskole koret har sine faste øvelser fordelt over hele uken, rett over veien fra Nidarosdomen. Mot slutten av tusentallet kom norske og engelske stenhuggere til Trondheim for å bygge Kristkirken, Nidarosdomens forløper. I et av katedralens kapeller underviste prestene stenhuggernes sønner i gregoriansk sang og liturgi, og guttene tjenestegjorde ved gudstjenestene akkurat som dagens guttekor. Dette ble…

Sorter etter:

Katedralskolen og Nidarosdomens Guttekor henger nøye sammen. Ikke bare for 900 år siden, men også den dag i dag. Det er på Trondheim Katedralskole koret har sine faste øvelser fordelt over hele uken, rett over veien fra Nidarosdomen.

Mot slutten av tusentallet kom norske og engelske stenhuggere til Trondheim for å bygge Kristkirken, Nidarosdomens forløper. I et av katedralens kapeller underviste prestene stenhuggernes sønner i gregoriansk sang og liturgi, og guttene tjenestegjorde ved gudstjenestene akkurat som dagens guttekor. Dette ble starten på Trondheim Katedralskole og guttekortradisjonen i katedralen.

Etter hvert ble det bygget eget undervisningsrom like ved kirken – antagelig der Trondheim katedralskole ligger i dag. Katedralens økonomi styrte mye av hverdagen for guttene. I tiden etter Svartedauden var kårene så dårlig at korguttene hadde offentlig tillatelse til å tigge. Det ble ofte lange dager, for i tillegg til skolen skulle de synge ved andakter, brylluper, begravelser og gudstjenester. Etter høymessen måtte de til og med tilbake til skolen for å bli eksaminert i dagens preken.

I 1806 opphørte Guttekorets formelle tilknytning til Katedralskolen. Fra nå av ble sangplikten ivaretatt av Domsognets Almueskole, og fra 1862 av Waisenhusskolen fram til 1905. I 22 år var Trondheim uten guttekor, men da 900-års jubileet for Hellig Olavs død skulle planlegges, tok res.kap. Arne Fjellbu, senere biskop, initiativet til nytt guttekor med gutter fra hele Trondheim.

Høsten 1927 kom Nidarosdomens Guttekor i gang med Erik Saltnessand som dirigent, og med det var også koret endelig tilbake på Trondheim Katedralskole. I 1948 overtok domorganist Ludvig Nielsen, mens 1.amanuensis ved Musikkonservatoriet i Trondheim, NTNU, Bjørn Moe har dirigert Nidarosdomens Guttekor siden 1973.

2012