Knut Hamre

Knut Hamre er en av våre aller fremste spillemenn på hardingfele, og ingen har vunnet landskappleiken flere ganger enn han. Samtidig er han en av de norske folkemusikkutøverne som er best kjent i utlandet. Hamre begynte å spille hardingfele i 10-årsalderen og fikk sin første opplæring hos faren. Senere lærte han mye felespill av Håvard Kvandal og spesielt Anders Kjerland, men også av en rekke andre spillemenn i Hardanger og på Voss. I ungdommen hentet Hamre mange impulser fra hardingfeletradisjonen…

Sorter etter:

Knut Hamre er en av våre aller fremste spillemenn på hardingfele, og ingen har vunnet landskappleiken flere ganger enn han. Samtidig er han en av de norske folkemusikkutøverne som er best kjent i utlandet. Hamre begynte å spille hardingfele i 10-årsalderen og fikk sin første opplæring hos faren. Senere lærte han mye felespill av Håvard Kvandal og spesielt Anders Kjerland, men også av en rekke andre spillemenn i Hardanger og på Voss. I ungdommen hentet Hamre mange impulser fra hardingfeletradisjonen i Telemark, først og fremst gjennom Jens Amundsen i Bø. Amundsen hadde bl.a. en rik tradisjon etter Eivind Mo.

Spillet til Knut Hamre kjennetegnes ved en usedvanlig sterk innlevelse, og han besitter en formidlingsevne som få andre felespillere. Selv om det er det lyriske spillet som dominerer hos Hamre, har han også spilt mye til dans. På CD-platen Fargespel fra 1993 satte han søkelyset på det eldre tonespråket i felemusikken ved å fremføre en del slåtter av alderdommelig karakter, bl.a. etter spillemannen Trygve Hæve fra Voss. I 1980 gav han sammen med spillemannen Leif Rygg fra Voss ut LP-platen Nøringen, som inneholder slåtter fra Hardanger og Voss spilt solo og i samspill.

Knut Hamre har gitt en rekke konserter og reist på mange turneer både i Norge og i utlandet. Han har særlig vært ivrig til å knytte kontakter vestover, både til Shetlandsøyene og til Storbritannia. I tillegg har han vært i USA en rekke ganger og holdt kurs og gitt konserter, bl.a. i Metropolitan Museum of Art i New York 2000. Hamre har medvirket i en rekke radio- og fjernsynsprogrammer i både inn- og utland.