Kåre Kolberg

Kåre Kolberg (1936-2014) er utdannet organist fra Musikkonservatoriet i Oslo og har magistergrad i musikkvitenskap fra Universitetet. I tillegg til sitt virke som komponist har han i mange år arbeidet som organist. Kolberg har vært forskningsstipendiat innen nyere musikk, samt kritiker og skribent, og har vært spesielt opptatt av samtidsmusikkens rolle og funksjon i samfunnet. Han har også hatt en rekke viktige tillitsverv i norsk musikkliv. Kolberg var en av de komponistene som tidligst tok opp problemet omkring publikums forhold…

Sorter etter:

Kåre Kolberg (1936-2014) er utdannet organist fra Musikkonservatoriet i Oslo og har magistergrad i musikkvitenskap fra Universitetet. I tillegg til sitt virke som komponist har han i mange år arbeidet som organist. Kolberg har vært forskningsstipendiat innen nyere musikk, samt kritiker og skribent, og har vært spesielt opptatt av samtidsmusikkens rolle og funksjon i samfunnet. Han har også hatt en rekke viktige tillitsverv i norsk musikkliv.

Kolberg var en av de komponistene som tidligst tok opp problemet omkring publikums forhold til den moderne musikken, og "nyvennlige" elementer i hans ellers ganske modernistiske tonespråk kan anses som uttrykk for et ønske om å kommunisere mer direkte med sitt publikum. Kontraster av ulik karakter har en grunnleggende plass i Kolbergs musikk, han stiller blant annet materiale fra ulike musikkgenrer opp mot hverandre. Modernisme settes opp mot elementer fra jazz eller pop, elementer fra romantisk kunstmusikk settes opp mot stiluttrykk fra samtidsmusikken. Disse kontrastene gir musikken stor uttrykkskraft og ikke minst et utgangspunkt for atskillig musikalsk humor. Svært mange av hans komposisjoner er krydret med en befriende underfundig humor, som f.eks. i Keiserns nye slips (1973) og i For the Time Being (1984), forøvrig valgt til Årets verk av Norsk komponistforening samme år.

2014