Glenn Erik Haugland

Glenn Erik Haugland (født 1961 i New York) er en anerkjent musikkdramatiker som i hele sitt virke har eksperimentert innen ulike former for musikkteater. Han er godt kjent innen norsk kulturliv for sin virksomhet både som komponist, skribent og som tidligere leder for Norsk Komponistforening. På musikkteaterfeltet har han markert seg både innen det narrative og i former som er mere fragmenterte. Musikken hans er nært knyttet til bilder og hendelser, og beveger seg i et scenisk rom både med…

Sorter etter:

Glenn Erik Haugland (født 1961 i New York) er en anerkjent musikkdramatiker som i hele sitt virke har eksperimentert innen ulike former for musikkteater. Han er godt kjent innen norsk kulturliv for sin virksomhet både som komponist, skribent og som tidligere leder for Norsk Komponistforening. På musikkteaterfeltet har han markert seg både innen det narrative og i former som er mere fragmenterte. Musikken hans er nært knyttet til bilder og hendelser, og beveger seg i et scenisk rom både med og uten scenisk visualisering.

Haugland er etterspurt på flere arenaer og har i tillegg ledet Opera Omnia gjennom nær 40 ulike musikksceniske produksjoner. Kammeroperaen Hulda og Garborg (2001) ble nominert til Nordisk Råds Musikkpris, mens operaene Rebekka (2007) og Hypermusikal (2009) er blitt fremført på Den Norske Opera. Sammen med Heidi Tronsmo har han hatt suksess med PoY! (2001 – Innkjøpt av De Nederlandse Opera 2011), Veras Ville Verden (Ultima 1996), 3×3 (DNS 2005) og nå sist HavFest (2011). For mere info se www.operaomnia.no

April 2012