ensemble recherche

ensemble recherche er kjent som et av de mest fremtredende ensembler for samtidsmusikk. Siden grunnleggelsen i 1985 har ensemblet presentert over 450 urfremføringer, og på den måten i stor grad bidratt til utviklingen av samtidens kammer- og ensemblemusikk. Dette solistensemblet bestående av ni medlemmer har opparbeidet seg en solid posisjon på den internasjonale musikkscene gjennom sin egen policy. I tillegg til en utstrakt konsertvirksomhet deltar også ensemble recherche i musikkteater-forestillinger, radiosendinger og filmproduksjoner, gir kurs for instrumentalister og komponister, og…

Sorter etter:

ensemble recherche er kjent som et av de mest fremtredende ensembler for samtidsmusikk. Siden grunnleggelsen i 1985 har ensemblet presentert over 450 urfremføringer, og på den måten i stor grad bidratt til utviklingen av samtidens kammer- og ensemblemusikk. Dette solistensemblet bestående av ni medlemmer har opparbeidet seg en solid posisjon på den internasjonale musikkscene gjennom sin egen policy. I tillegg til en utstrakt konsertvirksomhet deltar også ensemble recherche i musikkteater-forestillinger, radiosendinger og filmproduksjoner, gir kurs for instrumentalister og komponister, og tilbyr up-and-coming musikere innsikt i ensemblets arbeidsprosess. Repertoaret begynner med sent 19. århundre klassikere og strekker seg fra fransk impresjonisme til Den Andre Wienerskole og ekspresjonismen, videre til Darmstadt-skolen, fransk spektral-skole og avant garde eksperimentene innenfor samtidsmusikken. Et annet område som ensemble recherche arbeider med er en ’samtidisvinkling’ på musikk fra før 1700. Omkring 50 CDer vitner om et enormt tilfang i repertoar. www.ensemble-recherche.de Mars 2009