Christian Kjos

Etter cembalostudier ved Norges musikkhøgskole tok Christian Kjos diplom i tidligmusikk ved «Schola Cantorum Basiliensis», i Basel, Sveits. I en årrekke har han vært meget aktiv i det norske tidligmusikk- miljøet som cembalist i Barokkanerne og Norsk Barokkorkester. Han har medvirket i flere CD-innspillinger, radio-, TV- og operaproduk- sjoner. I 2004 spilte Christian, som første nordmann, i The European Union Baroque Orchestra (EUBO). Christian er medlem i det sveitsbaserte Ensemble Meridiana som har vunnet flere førstepriser i internasjonale tidligmusikkonkurranser og…

Sorter etter:

Etter cembalostudier ved Norges musikkhøgskole tok Christian Kjos diplom i tidligmusikk ved «Schola Cantorum Basiliensis», i Basel, Sveits.

I en årrekke har han vært meget aktiv i det norske tidligmusikk- miljøet som cembalist i Barokkanerne og Norsk Barokkorkester.

Han har medvirket i flere CD-innspillinger, radio-, TV- og operaproduk- sjoner. I 2004 spilte Christian, som første nordmann, i The European Union Baroque Orchestra (EUBO).

Christian er medlem i det sveitsbaserte Ensemble Meridiana som har vunnet flere førstepriser i internasjonale tidligmusikkonkurranser og som har en utstrakt konsertvirksomhet i England, Sveits og Tyskland.

Siden høsten 2015 er han kunst- stipendiat ved Norges musikkhøgskole der han forsker på cembaloakkompagnement i Georg Friedrich Händels italienske kammerkantater.