Yngve Slettholm: déjà vu

YNGVE SLETTHOLM: DÈJÁ VU · 5 STUDIER. STUDIE I SØLV OG ORANSJE · 5 STUDIER. STUDIE I GULT · 5 STUDIER. STUDIE I FIOLETT · 5 STUDIER. STUDIE I RØDT OG GULT · 5 STUDIER. STUDIE I OKER · SED SPES EST · BEYONmer…D ·

Nanset Ungdomskorps · Odd Terje Lysebo, conductor

Yngve Slettholm viser at musikkorpset er en ensembletype med stort potensiale utover de rammer som tradisjonelt anerkjennes.

kr 139

Dette er på ingen måte noen ”vanlig” korpsplate!

Yngve Slettholm viser at musikkorpset er en ensembletype med stort potensiale utover de rammer som tradisjonelt anerkjennes. Musikk for korps og for blåsere har en fremtredende plass på hans etterhvert omfattende verkliste, og et representativt utvalg presenteres på den foreliggende innspillingen.
Ekstra spennende er det at Nanset Ungdomsmusikkorps har kommet med konkrete henstillinger til Slettholm for å få sin horisont utvidet. Verket Fem studier for korps fra 1985 ble til etter følgende oppfordring fra dirigent Odd Terje Lysebo: Gi korpsene en innføring i nye skrivestiler og uttrykk! Resultatet ble disse fem studiene, der moderne klangflateteknikker, klangtransformasjoner og melodiske motiver i individuelle tempi (‘mobiler’ og ‘aletorisk kontrapunkt’) utprøves på en lettfattelig måte. Nanset Ungdomskorps viser at de har masser av musikantisk overskudd, og tar lytteren med på reisen inn i Slettholms klangverden

Inger Kvalvåg |Nanset Ungdomskorps |Odd Terje Lysebo |Yngve Slettholm

Utgivelsesdato: 30.11.2000

EAN : 7044588329378

Katalognummer: HCD2937

Priskategori : CD