Norwegian Organ Music – Kåre Nordstoga

ARILD SANDVOLD: FROM 30 PRE- AND POSTLUDES, OP. 6 ·
ARNLJOT KJELDAAS: VARIATIONS ON "HERRE, JEG HJERTELIG ØNSKER Å FREMME DIN ÆRE" OP. 32 · KJELL MØRK KARLSEN: ORGAN MASS ON GREGORIAN CHANTS OP. 51 · MAGNAR ÅM: DAGEN VIKER Omer…
G GÅR BORT - STUDY ON A NORWEGIAN HYMN · ROLF KARLSEN: PARTITA NO.2: "A MIGHTY FORTRESS IS OUR GOD" · TROND KVERNO: TRIPTYCHON II - THREE ICONES FROM "DRAUMKVEDET"

Kåre Nordstoga, organ

Organist Kåre Nordstoga med vakre fremføringer av folkemusikkinspirerte orgelmusikk.

Orgelmusikk og folketoner

En fellesnevner for denne CD-innspillingen er at orgelmusikken som blir presentert bygger på kirkelig vokalmusikk, som folketoner, koraler eller gregorianske melodier. Musikalsk sett spenner samlingen fra senromantikk via moderat modernistisk neoklassisisme til mer moderne uttrykksmidler hvor både cluster-klanger og fritonalitet er fremtredende elementer.

De seks komponistene som er representert her har alle hatt orgelet som arbeidsplass og uttrykksmiddel. De har i likhet med de fleste norske komponister fra og med midten av 1800-tallet vært opptatt av folketonen som et mulig stilistisk og musikalsk utgangspunkt. Interessen for folketonen som musikalsk byggemateriale må sees i sammenheng med forsøkene på å finne frem til en egen norsk musikalsk identitet. I 1840-årene kom de første samlingene med norske folketoner, og innsamlingsarbeidet fortsatte ut hele århundret og inn i dette. Denne musikken har siden vært en viktig inspirasjonskilde for komponister og musikere, noe denne innspillingen viser flere eksempler på.

Utgivelsesdato: 09.01.1992

EAN : 7025560492822

Katalognummer: ACD4928

Priskategori : CD