Magne Hegdal: Herbarium II – Herbert Henck

Magne Hegdal: Herbariummer… II

Herbert Henck, piano

«For det er etter min mening gjennom tilfeldighet at klangene, så vel som stillheten mellom dem, får noe tilbake av en slags naturlighet, skjønnhet og renhet, som muligens aldri ville kunne oppnås med andre midler.» Herbert Henck

kr 139

Herbert Henck tolker Magne Hegdal

Denne musikken trekker lytteren med inn i en vakker og underlig verden i miniatyr. Hegdals Herbarium er et lite samtidsmirakel, her båret til dåpen av en av verdens fremste fortolkere av ny musikk: Herbert Henck.

I 2004 urfremførte Herbert Henck «Herbarium II» under Ultimafestivalen til strålende kritikker, og spilte inn verket for Aurora – han har også skrevet artikkelen som følger med utgivelsen. Henck har også fremført syklusen under flere konserter i Tyskland, Sverige og Østerrike. Henck skriver: «Som fortolker så jeg ingen grunn til ikke å erkjenne en forpliktende kunstnerisk holdning og utvikle estetisk glede selv der hvor musikken mer eller mindre frigjør seg fra komponistens uttrykksvilje. For det er etter min mening gjennom tilfeldighet at klangene, så vel som stillheten mellom dem, får noe tilbake av en slags naturlighet, skjønnhet og renhet, som muligens aldri ville kunne oppnås med andre midler.»

More

Denne musikken trekker lytteren med inn i en vakker og underlig verden i miniatyr. Hegdals Herbarium er et lite samtidsmirakel, her båret til dåpen av en av verdens fremste fortolkere av ny musikk: Herbert Henck. Tilfeldig? Neppe.

Et tilfeldig møte…

I år 2001 blir Hegdal kjent med den verdenskjente tyske pianisten Herbert Henck, som fremfører et program av Schönberg, Hauer og Cage under Ultimafestivalen. I festivalsjefens fravær har Hegdal fått i oppdrag å ta seg av Henck etter konserten. I løpet av en biltur til hotellet finner de ut at de har musikalske interesseområder som tangerer hverandre. Henck skriver: «Da vi tok farvel, ble vi enige om å sende hverandre noe av det vi hadde arbeidet med og som kunne være av interesse, og jeg gikk fra ham med en behagelig følelse av å ha truffet et like kunnskapsrikt som elskverdig menneske, et inntrykk som heller hadde forsterket seg gjennom Hegdals ofte tilbakeholdne måte å snakke om sin egen musikk på.»

En spesiell interesse

Opprinnelig skrev Hegdal sitt verk Herbarium i 1974, men var ikke 100% fornøyd med sitt håndverk. Rundt 2001 hadde han igjen tatt frem den gamle ideen igjen for å titte litt på den igjen. Han re-arbeider og utvider stykket – og i 2002 (samme år som han blir tildelt Lindemanprisen) sender Hegdal verket til sitt nye bekjentskap i Tyskland. Henck skriver: «Da notene til “Herbarium II” ankom i juli året etter, fikk min interesse for Hegdals klavermusikk en ny giv. Grunnet en forkjærlighet for sammensatte sykliske strukturer, hvor musikken kan utfolde seg vidstrakt gjennom tydelig adskilte satser som gjensidig belyser og stimulerer hverandre, ble jeg særlig fascinert av disse 57 “pianoblomster”, som undertittelen lød. Riktignok hadde jeg også hatt stor glede av det som Hegdal hadde sendt meg tidligere, men jeg følte at dette verket viste en djervere formgivning, et lengre åndedrag, og en større, tilsynelatende aldri opphørende skapende kraft.»

En skjønnhet og renhet

I 2004 urfremførte Herbert Henck «Herbarium II» under Ultimafestivalen til strålende kritikker, og spilte inn verket for Aurora – han har til og med skrevet artikkelen som følger med utgivelsen. Henck har også fremført syklusen under flere konserter i Tyskland, Sverige og Østerrike. Henck skriver: «Som fortolker så jeg ingen grunn til ikke å erkjenne en forpliktende kunstnerisk holdning og utvikle estetisk glede selv der hvor musikken mer eller mindre frigjør seg fra komponistens uttrykksvilje. For det er etter min mening gjennom tilfeldighet at klangene, så vel som stillheten mellom dem, får noe tilbake av en slags naturlighet, skjønnhet og renhet, som muligens aldri ville kunne oppnås med andre midler.»

Herbert Henck |Magne Hegdal |Tony Harrison

Utgivelsesdato: 16.01.2006

EAN : 7044581350416

Katalognummer: ACD5041

Priskategori : CD