Magne Hegdal: Annotations – Geir Henning Braaten

MAGNE HEGDAL: GRANDE SYMPHONIE DE SALON · FOR 2 NR. 3. 1. TEMA-ALEAFONI-KOMMENTAR · RONDO II · FOR 2 NR. 3. 2. REFLEKSJON · ANNOTATIONS. I -mer… IV

Geir Henning Braaten, piano · Cikada Duo · Cikada Ensemble · Oslo Sinfonietta · Christian Eggen, conductor

Denne musikken vibrerer av liv; har man greid å forville seg inn i Magne Hegdals musikalske univers, ja da blir man der.

kr 139

Portrett av Magne Hegdal

Magne Hegdal (1944) er en av de mest særpregede komponistene vi har i Norge i dag. Gjennomgående bærer produksjonen hans preg av en sjelden fascinasjon for det kompositoriske håndverket, koblet med en spontan lekenhet og en sann oppdagerglede. Tilsynelatende uanstrengt forener han det sprenglærde med det naive, han balanserer hårfint mellom det smidige og det klossete og musikken hans rommer alt fra det selvhøytidelig abstrakte til innslag av den mest plumpe komikk.

Hegdals musikk setter spørsmålstegn ved alle vedtatte musikalske sannheter og utfordrer oss derfor hele tiden til å ta et oppgjør med vår oppfatning av hva musikk er og kan være. Denne musikken vibrerer av liv; har man greid å forville seg inn i Magne Hegdals musikalske univers, ja da blir man der.

Geir Henning Braaten |Magne Hegdal

Utgivelsesdato: 11.05.2000

EAN : 7044581350133

Katalognummer: ACD5013

Priskategori : CD