• ACD5074_front
  • ACD5074_inlay_web.jpg
  • Young Euro Classic 2011 – Orkester Norden
  • Lars_Petter_Hagen_2013_photo_Gronquist_Aurora.jpg

Lars Petter Hagen – Oslo Philharmonic Orchestra

Lars Petter Hagen: The Artist's Despair Before the Grandeur of Ancient Ruins · To Zeitblom – Concerto for Hardanger Fiddle and Orchestra · Norwegian Archives · Tveitt-Fragments · Funeral March over Edvardmer… Grieg

Oslo Philharmonic Orchestra · Rolf Gupta, conductor · Gjermund Larsen, Hardanger fiddle

– et helt virkelig, nesten bedøvende vemod. […] For meg er dette en utgivelse for listen over årets utgivelser. [Erling Sandmo / Morgenbladet]

kr 139

Oslo-filharmonien med spennede komponist: Lars Petter Hagen

Oslo Filharmoniske Orkester presenterer vakker og underfull musikk; et komponistportrett av Lars Petter Hagen. Han bruker orkesterkreftene på uvanlige og iørefallende måter og trekker linjer i mange retninger – med både den klassiske tradisjon, konseptuell kunst, pop- og folkemusikk som referanser. Dette er Hagens første orkesterutgivelse og verkene er skrevet mellom 2005 og 2011.

Lars Petter Hagen (f. 1975) er mest kjent for almenheten som kunstnerisk leder for avantgarde-festivaler som Happy Days og Ultima-festivalen. I 2003 mottok han Arne Nordheims Komponistpris, og nå han nå lar seg høre som orkesterkomponist med Norges fremste orkester under ledelse av dirigenten Rolf Gupta, og hardingfelesolist Gjermund Larsen. Særpreget og velklingende musikk som utfordrer både den klassiske profilen til orkesteret OG den samtidsmusikalske retningen i Ultima.

More

Oslo Filharmoniske Orkester presenterer vakker og underfull musikk; et komponistportrett av Lars Petter Hagen. Han bruker orkesterkreftene på uvanlige og iørefallende måter og trekker linjer i mange retninger – med både den klassiske tradisjon, konseptuell kunst, pop- og folkemusikk som referanser. Dette er Hagens første orkesterutgivelse og verkene er skrevet mellom 2005 og 2011.

‘Jeg vil gjerne benytte denne anledningen…’

Lars Petter Hagens musikk tar tid. Eller kanskje riktigere: den langsomme pulsen tvinger lytteren inn i musikkens egen hastighet og klangverden – en underfull og vakker verden der mye kan skje. For eksempel i hardingfelekonserten ‘To Zeitblom’; der solisten Gjermund Larsen tar med seg sin hardingfele-tradisjon i en improvisert solo-stemme. Midtveis bryter komponisten selv inn på podiet og forteller om hva han vil med stykket og hvordan han gikk frem for å utvikle det. ‘To Zeitblom’ ble urfremført under musikkfestivalen i Donaueshingen i 2011 til stor begeistring – og bestyrtelse.

Arkiver, fragmenter, Mahler, ruiner, nasjonalisme … og synt-tema fra ghettoblaster

I ruinene etter brannen i 1970, der Geirr Tveitt etter sigende lagret over 300 upubliserte verker, fant man biter av brente partiturer. Hagen bruker disse musikalske ruinene direkte i ‘Tveitt-fragmenter’ – han lar brokkene klinge ubearbeidet, fargelagt i orkester. I ‘Kunstnerens fortvilelse foran de antikke fragmenters storhet’ (et bestillingsverk for OFO) hører vi Mahlers store skygge over orkestermusikken – med on-stage og off-stage orkester – inntil en frigjørende naivistisk synth-signatur klinger fra en ghettoblaster inne i orkesteret – som en samtidens iakttager. I ‘Norske arkiver’ går Hagen inn i norske stereotypier, ikke bare de kjente og kjære, men også med referanser til elementer av mer grumsete karakter fra en ikke alt for fjern fortid.

En musikk som først og fremst er sin egen

«Det er ikke lenger slik at atonal musikk per definisjon er kritisk, mens tonal musikk er tilbakeskuende – i mange tilfeller er det tvert imot.» sier Lars Petter Hagen i intervjuet med Eivind Buene som publiseres i bookleten. Den tyske musikkviteren Björn Gottstein skriver i sitt essay om Lars Petter Hagens musikalske prosjekt som en ny retning, et brudd med den etablerte samtidsmusikken i Europa. «Så ja, denne musikken handler om det tragiske i å være kunstner, om misunnelse og suksess, om stereotypier og forventninger, om natur og naturlighet, om fortidens storhet og nåtidens maktesløse melankoli, om nostalgi og sentimentalitet og om samtidsmusikk i dag. Men mer enn noe annet er det Lars Petter Hagens musikk og hans veldig personlige kunst.»

Utgivelsesdato: 30.08.2013

EAN : 7044581350744

Katalognummer: ACD5074

Priskategori : CD