Harald Sæverud: Sinfonia Dolorosa, Concerto for Oboe and Orchestra, Psalm symphony – Bergen Philharmonic Orchestra

HARALD SÆVERUD: Concerto for oboe and orchestra · Salme (Symphony No. 7) · Sinfoniamer… Dolorosa

Bergen Philharmonic Orchestra · Karsten Andersen, conductor · Oslo Philharmonic Orchestra · Mariss Jansons, conductor · Erik Niord Larsen, oboe

Sinfonia Dolorosa ble komponert under den tyske okkupasjonen av Norge.

Sæverud orkestermusikk

Sinfonia dolorosa ble komponert under den tyske okkupasjonen av Norge. Verket er tilegnet en nær venn av komponisten som mistet livet mens han kjempet i motstandsbevegelsen. Symfonien er i èn sats og er usedvanlig enhetlig i sin oppbygning. Hovedtema, en uttrykksfull, korallignende melodi, presenteres umiddelbart av strykere og repeteres deretter i messinginstrumentene. Så følger det andre og tredje tema som begge er lik hovedtemaet i karakter. Dette materialet blir videreutvklet, kontrapunktisk flettet inn i hverandre, og til en viss grad omformet. Sinfonia dolorosa er et usedvanlig personlig og dyptfølt verk som er bitt en hjørnesten i norsk symfonisk musikk.

Komponisten sier selv om Konsert for obo og orkester, op 12: "Formen i førstesatsen har fått en relativt fri utforming med en morsom ‘nøtt’ for de skriftlærde i de siste 13 taktene av satsen. Obokonserten har denne tilegnelsen: Til min Marie, og det er min takk for den inspirasjonen til – hva jeg selv kaller – min ‘skjønneste melodi’, som det første møtet med min tilkommende hustru av meg. Vi hører den i Adagioen, men senere også gjentatt i Finalen – først fjernt og mystisk klarinett, derpå tilbake til solisten. Bortsett fra dette går finalen ‘over stokk og sten’."

Salme har undertittelen "Trengselens, kampens, troens og takkens symfoni. Fars og mors symfoni", og den er i èn sats med fem avdelinger: Kirkesang; Julekveld-variasjoner; Stavkirkeklokker; Fuga, Lovsang. Symfonien er bygget over to koraler (Koral I og Koral II), en salmetone og et "klokkemotiv". Alt er orginalt materiale.

Utgivelsesdato: 13.10.1992

EAN : 7044581349533

Katalognummer: NCDB4953

Priskategori : CD