Asbjørn Schaathun: Musical Graffiti – Oslo Sinfonietta

ASBJØRN SCHAATHUN: Actions, Interpolations & Analyses · " s " · A Tabular System ..mer…. ·

Oslo Sinfonietta · Christian Eggen, conductor

Tidlig i 1980-årene kom en ny komponistgenerasjon til syne i norsk musikkliv og snudde opp-ned på mange forhold, både i relasjon til musikerne og offentligheten. Asbjørn Schaathun var en av disse.

Computermusikk

Tidlig i 1980-årene kom en ny komponistgenerasjon til syne i norsk musikkliv og snudde opp-ned på mange forhold, både i relasjon til musikerne og offentligheten. Den sa seg ikke lenger tilfreds med utelukkende å gå inn i og forvalte det musikksyn som var fremherskende, men ville skape albuerom for sitt eget perspektiv. Asbjørn Schaathun var en av disse.

Asbjørn Schaathun er den yngste i sin komponist-generasjon, som også teller navn som Rolf Wallin, Cecilie Ore og Åse Hedstrøm. Han fikk tidlig en oppmerksomhet rundt verkene sine, fordi de representerte en ny form for kompromissløs holdning i norsk komposisjonspraksis, med en vektlegging av abstrakte, strukturelt betingede former og planlegging av prosedyrer og forløp. Med Schaathun gjorde også computerassistert komposisjon sitt inntog i norsk musikk. Han benytter computeren som arbeidsredskap men bevarer likevel en affinitet til det kompositoriske ved virksomheten, uavhengig av systemer og strukturer. Det siste verket på denne platen, ”A tabular system”, representerer i så måte tilbøyeligheten til igjen å skrive kontrapunkt, linje mot linje – vektingen av det formelle mot det kreative er helt sentralt. Som man kan høre på dette albumet har computeren likevel internalisert seg i Schaathuns verker på en forbløffende poetisk måte.

Utgivelsesdato: 23.05.1995

EAN : 7044581349779

Katalognummer: ACD4977

Priskategori : CD