• ACD5051_Nordheim03
  • ACD5051_inlay_web.jpg
  • nordheim_arne_2.jpg

The Nordheim Tapes – Arne Nordheim

ARNE NORDHEIM: Collage I · Collage II (multiple parallell layers) · Collage III · Collage IV · Intermezzo [1 index] · Den lille prinsen (The Little Prince) [2 index] · Hjemkomsten (Home Coming) · Her bor vi så gjerne (We like living here)mer… [1 index] · Når vi døde vågner (When We Dead Awaken) · Hamlet · Faust [2 index] · Mot bristepunktet (Towards the breaking point) · Myrfolket (The Marsh People) · Dagen vender (The Day is Turning) [1 index] · Mandagsbilen · Vi på Alfabulator (Us at Alfabulator) [1 index] · Dei kjenslelause (Those Without Feelings) · Amaryllis [1 index] · Papirfuglen (The Paper Bird) [13 index]

Arne Nordheim, electro acoustic

– Nordheims navn lever sitt eget liv – det er et begrep i seg selv. [Maja Ratkje]

kr 199

Arne Nordheims elektroniske pionerarbeid utgis for første gang

Arne Nordheims elektroakustiske pionerarbeid ble stilskapende. Man har til nå regnet oppholdet i Warszawa tidlig på 70-tallet som starten på dette arbeidet. Men Nordheim begynte allerede på 60-tallet å eksperimentere med, med hjelp fra lydteknikerne i NRKs studioer. Han laget musikk og lydtepper til Radioteatrets produksjoner. Nordheim selv antok at alt dette materialet var tapt, men så dukket det opp i NRKs arkiver – arkivert som ‘lydeffekter’! Denne utgivelsen presenterer både den rene musikken, og musikken slik den ble brukt i dramatisk kontekst i Radioteatret.

Nordheim søkte etter «klanger som aldri har blitt hørt før», og med sin ubendige skapertrang omformet han NRKs tekniske utstyr til et musikalsk laboratorium der han kunne prøve seg fram, leke og lære, helt til han fikk til akkurat det han var ute etter. Utstyret han hadde tilgang på var ikke innkjøpt til musikkformål, men det viste seg at mye av det likevel egnet seg godt til Nordheims bruk.

– Testifies specifically to his importance as an electronic pioneer. [The Wire]

More

Arne Nordheims elektroniske pionerarbeid utgis for første gang

Musikk gjennom elektronikk

Allerede disse tidlige verkene klinger typisk Nordheim. I NRKs hørespillstudio fikk han utvikle ideene som senere ble til kjente elektroakustiske verker som Colorazione, Warszawa og Solitare – verker som satte standard for det elektroakustiske lydbildet. Nordheim søkte etter «klanger som aldri har blitt hørt før», og med sin ubendige skapertrang omformet han NRKs tekniske utstyr til et musikalsk laboratorium der han kunne prøve seg fram, leke og lære, helt til han fikk til akkurat det han var ute etter. Utstyret han hadde tilgang på var ikke innkjøpt til musikkformål, men det viste seg at mye av det likevel egnet seg godt til Nordheims bruk. Han arbeidet med sinusgenerator og lagde komposisjoner med kun sinustoner, støymaskin var også et populært instrument. Nordheim brukte elektronikken nennsomt og helt bevisst, og var selektiv i sine valg av lyd og effekter til ferdige produksjoner.

En inspirasjonskilde for dagens unge

Nordheim tilhører ikke noen komposisjonsskole, han har snarere latt seg styre av sin klang- og formfølelse. Det er viktig for ham at musikken har et formål og en mening, og dette kommer klart til uttrykk allerede i de tidligste elektroniske komposisjonene. Nordheim har alltid sagt at han «hele tiden skriver på det samme stykket» – signaturen hans er lett å kjenne igjen. Han har således lagt grunnlaget for den elektroakustiske musikken i Norge, og står som en klippe i bevisstheten til dagens unge komponister. Arne Nordheims komponistpris ble utdelt første gang i 2001 til en av de ledende innen elektronisk musikk i dag, Maja Ratkje, som ved den anledning uttalte «Nordheims navn lever sitt eget liv – det er et begrep i seg selv.»

NRKs historiske rolle

NRK kan være stolt over å ha latt en ung samtidskomponist få frie tøyler til å eksperimentere med teknikken de hadde til rådighet. Nordheims store elektroniske verker ville ikke ha vært de samme ellers. Tilmann Hartenstein har gjort den uvurderlige jobben med å gjenoppdage dette materiale, og komponisten Risto Holopainen har laget fire collager med Nordheims rene musikk. I tillegg til utdrag fra flere hørespill der man hører hvordan musikken fungerte i sammenhengen.

Arne Nordheim |Risto Holopainen

Utgivelsesdato: 23.06.2008

EAN : 7044581350515

Katalognummer: ACD5051

Priskategori : CD