Sivertsen/Solås/Åm – Trondheim Symphony Orchestra

EYVIND SOLÅS: SKOGENS ØYNE · KENNETH SIVERTSEN: FOR OPE HAV · MAGNAR ÅM: PUNKmer…T NULL

Trondheim Symphony Orchestra · Ole Kristian Ruud, conductor

Trondheim Symfoniorkester, Ole Kristian Ruud og tre norske orkesterkomponister.

Tre nye norske komponister skriver for orkester

Kenneth Sivertsen
For Ope Hav er en ominstrumentering av den opprinnelige For Ope Hav fra 1983, skrevet for strykekvartett og tenorsaksofon. Verket er tilegnet Magnar Åm, som komponisten fremholder som en av sine inspirasjonskilder. For Ope Hav ble benyttet som musikk til et av en serie på tre bildeprogrammer produsert i NRK-TV, der musikk av Sivertsen ble bildelagt. Men musikken er ikke skrevet for å ledsage det visuelle – musikken står her på egne ben. Det visuelle uttrykket er sekundært i forholdet til en musikk som er skrevet for og uavhengig av bildeleggingen. Egnetheten til bildelegging ligger mer i komponistens uttrykk, et uttrykk som også skinner igjennom i tittelen.

Eyvind Solås
Skogens Øyne, lyrisk suite for strykere (1977) er et bestillingsverk skrevet for og uroppført av Norsk Kammerorkester. Dette verker er tenkt som ”ren” musikk, men Solås’ bakgrunn og erfaringer som teater- og filmkomponist preger forløpet, med inndelinger i fortettede handlingstablåer. Verket har da også senere blitt benyttet som ballettmusikk av Henny Mürer.

Magnar Åm
Punkt null eksisterer i tre versjoner: Den første ble skrevet på bestilling av Rikskirkesangfesten i 1979 og er for kor, sopran, orgel, forsamling og kammerorkester. Senere har Åm laget en versjon for kor, sopran og orgel, og denne innspillingens versjon for kor, sopran og orkester. Teksten til dette verket er skrevet av Åm og tar sitt utgangspunkt i ”den trieinige guddomen”. Målet var å fange inn uttrykket med så få ord som mulig, og fremstår nå med følgende korte, skarpt hogne linjer.

Utgivelsesdato: 01.01.1990

EAN : 7035971491420

Katalognummer: ACD4914

Priskategori : CD