• ACD5049_front
  • Oslo_Sinfonietta_Photo_Anna-Julia_Granberg.jpg
  • Olav Anotn Thommessen

Olav Anton Thommessen: The Hermaphrodite – Oslo Sinfonietta

OLAV ANTON THOMMESSEN: The Hermaphrodite (Chambermer… Opera)

Eir Inderhaug, soprano · Isa Katharina Gericke, soprano · Anna Elisabeth Einarsson, mezzo · Nils Harald Sødal, tenor · Espen Fegran, baritone · Ketil Hugaas, bass · Einar Fjærvoll · Kjell Tore Innervik · Ellen Eriksen · Håkon Stene · Thorbjørn Ottersen · Heming Valebjørg, percussion Oslo Sinfonietta · Christian Eggen, conductor

– this performance by the Oslo Sinfonietta under Christian Eggen is impressive: committed and energetic, with ultra-focused playing, vivid drama in the pacing and spacing (the recording sounds 3D), elastic singing and some virtuosic heavy breathing from soprano Eir Inderhaug and the rest of the cast. [4/5 Kate Molleson / The Guardian]

kr 199

En allegori på menneskets våknende seksualitet.

40 år etter uroppføringen i 1976, foreligger endelig kammeroperaen ‘Hermafroditten’ på CD! Bestående av syv frittstående kammerverk, som til sammen utgjør et scenisk hele, er operaen på mange måter en allegori på den våknende seksualiteten i mennesket og møtet mellom dets maskuline og feminine sider. Oslo Sinfonietta, med Christian Eggen i spissen, har hentet frem dette storverket i forbindelse med at en av våre mest profilerte komponister fylte 70 år den 16. mai 2016.

Olav Anton Thommessen er en betydelig komponist med et større antall verker bak seg og en betydelig aktør i det norske musikklivet både som pedagog og samfunnsdebattant Gjennom sitt virke har han bidratt sterkt til å spre informasjon om nyere musikk og påvirke synet på moderne musikk, enten det er gjennom sitt tidvis radikale tonespråk, sin evne til å se nye sider av den musikalske prosessen gjennom sin undervisning, eller som debattant om musikkens rolle i norsk kultur- og samfunnsliv.

Det er Oslo Sinfonietta, under ledelse av sjefsdirigent og kunstnerisk leder Christian Eggen, som har tatt på seg oppdraget med å fremføre Hermafroditten. Bestående av noen av landets ledende frilansmusikere og medlemmer av flere av våre mest prominente orkestre, har ensemblet den kvaliteten og fleksibiliteten som et moderne repertoar krever. Med seg på innspillingen av Hermafroditten har de et stjernelag av solister: Eir Inderhaug (resitasjon, sopran), Isa Katharina Gericke (sopran), Anna Elisabeth Einarsson (mezzosopran), Nils Harald Sødal (resitasjon, tenor), Espen Fegran (baryton) og Ketil Hugaas (bass).

More

Olav Anton Thomessens kammeropera Hermafroditten er spilt inn for første gang – 40 år etter verkets uroppføring i 1976. Oslo Sinfonietta, med Christian Eggen i spissen, har hentet frem et verk med en spesiell tematikk i forbindelse med at en av våre mest profilerte komponister fyller 70 år den 16. mai 2016.

Anima og animus

Operaen følger hermafrodittens dramatiske reise i selverkjennelse. Hermafroditten bærer i seg en syntese av det maskuline og det feminine. I den rituelle overtyren «Det hemmelige evangelium» tolkes historien om Lazarus oppstandelse som en allegori på den våknende seksualitet i hovedpersonen. Det indre seksuelle mennesket – den kvinnelige siden, eller anima – våkner, og dette fører til erkjennelse av nye sider ved ens personlighet.

En av våre mest profilerte komponister

Olav Anton Thommessen er en produktiv komponist med et stort antall verker bak seg. Som komponist, pedagog og samfunnsdebattant er han en betydelig bidragsyter i å spre informasjon om nyere musikk, samt bidra til utvidet forståelse av tidligere tiders musikk. Som pedagog har hans kreative nysgjerrighet og evne til å se nye sider av den musikalske prosessen hatt stor påvirkningskraft. Thommessens rolle som debattant er betydelig når det gjelder musikkens og kunstens plass i norsk kultur- og samfunnsliv. Han har bl.a mottatt Lindemanprisen (1989) og Nordisk råds musikkpris (1990), vært Festspillkomponist ved Festspillene i Bergen (1985) og Festspillene i Nord-Norge (1995). Olav Anton Thommessen er professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Oslo Sinfonietta & Christian Eggen

Oslo Sinfonietta dirigeres av sin sjefdirigent og kunstnerisk leder Christian Eggen på denne utgivelsen. Eggen er en betydelig aktør i norsk og europeisk musikkliv og har gjort seg bemerket både som pianist, komponist og dirigent, og mottatt en rekke priser for sitt musikalske virke. Blant komponistene han har jobbet tett med kan nevnes John Cage, Witold Lutoslawski, Iannis Xenakis, György Kurtag, Kaija Saariaho og Helmut Lachenmann. Oslo Sinfonietta består av ledende frilansmusikere og medlemmer av noen av landets mest prominente orkestre. Blant Oslo Sinfoniettas mange innspillinger finnes «Birds and Bells» med musikk av Bent Sørensen, Eivind Buenes «Object of Desire» og Cecilie Ores «Codex temporis». I 1999 vant ensemblet Spellemannprisen for «Boyl», med musikk av Rolf Wallin. Oslo Sinfonietta opptrer regelmessig på norske og internasjonale festivaler, med Casa de Música Festival i Porto, Présence Festival i Paris og Venezia-biennalen som noen av høydepunktene. I fjor hadde Oslo Sinfonietta eksklusivt besøk av Helmut Lachenmann i forbindelse med feiringen av hans 80-årsdag, og for disse konsertene i Oslo og ved festspillene i Bergen fikk ensemblet Kritikerprisen for 2015. Med seg på innspillingen av Hermafroditten har de et stjernelag av solister: Eir Inderhaug (resitasjon, sopran), Isa Katharina Gericke (sopran), Anna Elisabeth Einarsson (mezzosopran), Nils Harald Sødal (resitasjon, tenor), Espen Fegran (baryton) og Ketil Hugaas (bass).

Anna Elisabeth Einarsson |Christian Eggen |Eir Inderhaug |Espen Fegran |François Eckert |Ketil Hugaas |Nils Harald Sødal |Olav Anton Thommessen |Oslo Sinfonietta

Utgivelsesdato: 20.05.2016

EAN : 7044581350492

Katalognummer: ACD5049

Priskategori : CD