• Print
  • ACD5060_digipak
  • Hakon_Austbo_2009_on_Island.jpg

Norwegian Imperatives – Håkon Austbø

FARTEIN VALEN: Four Pieces for Piano · Intermezzo · KLAUS EGGE: Sonata No. 2, Patètica · FINN MORTENSEN: Sonata · ROLF WALLIN: Sevenmer… Imperatives

Håkon Austbø, piano

Austbøs plate spiller det beste vi har ut til et verdenspublikum. [Olav Egil Aune / Faro Journalen]

kr 149

Fra lærer til elev – fire generasjoner norsk klavermusikk

Norske Imperativer er et unikt dokument i norsk komposisjonshistorie. Pianisten Håkon Austbø følger linjen fra lærer til elev gjennom fire generasjoner norske komponister gjennom 66 år. Austbø nyter stor internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med moderne musikk, og kaller denne samlingen: «en gruppe norske klaververk som jeg her presenterer med en viss stolthet.»

Valens musikk veksler mellom fortettet emosjonalitet og poetisk avklarethet i en mosaikk av stemmer, ofte betegnet som atonal polyfoni. Klaus Egge begynte med å skrive musikk som relaterte til folkemusikken, men etter hvert utvikler han seg i en mindre tonal og mer polyfon retning, men beholder egenarten i motsetningene mellom ‘huggende’ passasjer og mer eteriske atmosfærer. Finn Mortensen kom i kontakt med Stockhausens elektroniske studio i Köln, og brakte den musikalske modernismen til Norge. Han ble også Norges første professor i komposisjon, og en av de mest fremtredende av hans mange studenter er Rolf Wallin. Wallins er meget personlig med en helt egen harmonisk farge og en intuitiv direkthet.

More

Norske Imperativer er et unikt dokument i norsk komposisjonshistorie. Pianisten Håkon Austbø følger linjen fra lærer til elev gjennom fire generasjoner norske komponister. Austbø nyter stor internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med moderne musikk, og kaller denne samlingen: «en gruppe norske klaververk som jeg her presenterer med en viss stolthet.»

Egenart og internasjonalisme

Komponistene etter Grieg skrev for en stor del i den nasjonalistiske tradisjonen; med et unntak: Fartein Valen. Han ble til gjengjeld en ekte ‘internasjonalist’ og utviklet sin helt særegne stil ut fra tysk senromantikk og Den Andre Wienerskole. Valens musikk veksler mellom fortettet emosjonalitet og poetisk avklarethet i en mosaikk av stemmer, ofte betegnet som atonal polyfoni. Klaus Egge begynte med å skrive musikk som relaterte til folkemusikken, men etter hvert utvikler han seg i en mindre tonal og mer polyfon retning. Han tar med seg inspirasjonen fra sin lærer, men beholder egenarten i motsetningene mellom ‘huggende’ passasjer og mer eteriske atmosfærer. I motsetning til den mer tilbakeholdne Valen, ble Egge en meget sentral komponist og musikkpolitisk talsmann i sin samtid.

Musikalsk modernisme og stilmessig frihet

Finn Mortensen begynte å ta timer hos Egge like før andre verdenskrig. Men det ble ikke så mange; Mortensen forsvant ‘på skauen’ med motstandsbevegelsen, og fullførte aldri noe komposisjonsstudium. Etter krigen kom han i kontakt med Stockhausens elektroniske studio i Köln, og brakte den musikalske modernismen til Norge. Han ble også Norges første professor i komposisjon, og en av de mest fremtredende av hans mange studenter er Rolf Wallin. Mortensen lot sine studenter stå fritt med hensyn til valg av stil, og Wallins er meget personlig med en helt egen harmonisk farge og en intuitiv direkthet, slik som Seven Imperatives, skrevet for Carte Blanche dansekompani i Bergen, urfremført i 2001 av Håkon Austbø.

Unik internasjonal posisjon

Håkon Austbø (f. 1948 Kongsberg) har en meget sterk posisjon på den internasjonale musikkscene i dag. Etter å ha hatt Nederland som base i mer enn 30 år har Austbø nylig returnert til sitt hjemland, med utstrakt solokarriere i Europa, Amerika og Asia. Hans mange innspillinger, deriblant Messiaens komplette klavermusikk, har mottatt en rekke priser og stor internasjonal anerkjennelse.

Utgivelsesdato: 05.10.2009

EAN : 7044581350607

Katalognummer: ACD5060

Priskategori : CD