Nocturnus – Norwegian Soloists' Choir

JON MOSTAD: TWO PSALMS · KJELL FLEM: NATTEN · KJELL HABBESTAD: NOX PRAECESSIT OP.19 · MAGNE HEGDAL: CREDO... · YNGVE SLETTHOLM: AGNUmer…S DEI

Norwegian Soloists' Choir · Grete Pedersen, conductor

Hvert enkelt verk gir utrykk for forskjellige ståsteder i forholdet til både Gud og kirken.

kr 139

Nattmusikk med Det Norske Solistkor

Etter strålende innsats under Oslo Kirkemusikkfestival er Det Norske Solistkor klar med en ny CD: ‘Nocturnus’. Ny norsk a cappella kormusikk med kirkelig tilknytning har inspirert Det Norske Solistkor og deres dirigent og kunstneriske leder Grete Pedersen til å lage en plate som speiler det moderne menneskets uavklarte forhold til sin tro. Hvert enkelt verk gir utrykk for forskjellige ståsteder i forholdet til både Gud og kirken. Innfallsvinklene ligger i spennet mellom det tvilende, uavklarte i Credo…, den religiøse hengivenheten i Two Psalms, og den innstendige overgitte bønn i Agnus Dei.

Teksttilfanget er hele messeledd, perforerte messeledd, bibelvers og dikt av Jens Bjørneboe. Ved bruk av musikalske virkemidler og utvalg/redigering av tekst gir de fem komponistene dypt personlige vitnesbyrd. Det Norske Solistkor former disse verkene med stor omhu, og resultatet er inderlig og vakkert.

More

Etter strålende innsats under Oslo Kirkemusikkfestival er Det Norske Solistkor klar med en ny CD: ‘Nocturnus’. Ny norsk a cappella kormusikk med kirkelig tilknytning har inspirert Det Norske Solistkor og deres dirigent og kunstneriske leder Grete Pedersen til å lage en plate som speiler det moderne menneskets uavklarte forhold til sin tro. Hvert enkelt verk gir utrykk for forskjellige ståsteder i forholdet til både Gud og kirken. Innfallsvinklene ligger i spennet mellom det tvilende, uavklarte i Credo…, den religiøse hengivenheten i Two Psalms, og den innstendige overgitte bønn i Agnus Dei.

Tidligere utgivelser har vakt betydelig interesse:

"I verdensklasse"
Det er all grunn til å rope et trefoldig hurra for denne CD’en, for den viser oss en sangerflokk som er i stand til å takle de aller største utfordringer på strak arm og med full kontroll.
Kjell Hillveg, Aftenposten

"Norsk korsang på sitt beste"
Det Norske Solistkors innspilling preges av virtuos og kontrollert sang fra så vel kor som enkeltsolister. Nyansert og fulltonende er viktige stikkord i karakteristikken av korets kvaliteter. De største tekniske vanskeligheter turneres med en så stor grad av selvfølgelighet, at man står i fare for å undervurdere hvilken prestasjon det her er tale om.
Det er (…) ingen tvil om at dette er en av de beste korplater som i den senere tid har sett dagens lys.
Harald Herresthal, www.aktmus.com

– en påminnelse om hvor inntrengende og samtidig forfinet den menneskelige stemmen kan klinge, i kor.
Ståle Wikshåland, Dagbladet

Grete Pedersen |Jon Mostad |Jørn Pedersen |Kjell Flem |Kjell Habbestad |Magne Hegdal |Norwegian Soloists’ Choir |Yngve Slettholm

Utgivelsesdato: 31.03.2003

EAN : 7044581350225

Katalognummer: ACD5022

Priskategori : CD