Lasse Thoresen: Bird of the Heart – Eva Knardahl

LASSE THORESEN: With an Open Hand or a Clenced Fist · Bird of the Heart · Themer… Garden

Stig Nilsson, violin · Aage Kvalbein, cello · Eva Knardahl, piano · Sissel Dørum, flute · Toril Carlsen, soprano · Trygve Wefring, marimba · Geirr Alnæs, vibraphone · Jens Harald Bratlie, piano · Ole Wiggo Bang, conductor · Oslo Trio

«Hjertets fugl er våre håp og lengsler. I fortvilelsens natt mister uglen sin retning og føres vill, men til sist når den frem til virkelighetens morgengry» Lasse Thoresen

kr 139

‘Hjertets fugl er våre håp og lengsler’ Lasse Thoresen

Hjertets fugl ble bestilt og urfremført av Oslo Trio under festspillene i Bergen i 1982. Etter ensemblets klangskjønne og gjennomarbeidede tolkning av klavetrioen, ble komponisten nærmeste nedrent av begeistret publikum. Kritikerne var også rause med lovord i sin omtale av trioen. Den foreliggende innspilling bygger på den reviderte versjonen av trioen – i form av en utvidelse av fiolinsoloen – som komponisten foretok høsten 1982. Komponisten formulerer det slik: "Hjertets fugl er våre håp og lengsler. I fortvilelsens natt mister uglen sin retning og føres vill, men til sist når den frem til virkelighetens morgengry".

Om verket Med åpen hånd eller knyttet neve sier komponisten: "Stykket ble til ganske impulsivt på høsten 1976 og gjenspeiler min daværende sinnstilstand. Men selv om stykkets budskap er sterkt følelsespreget, er alt tonematerialet konsekvent utledet fra en liten melodisk kjerne som ikles ulike melodiske intervaller, transponeres og omformes innenfor ramen av en (syntetisk) modus. I midtdelen av stykket markerer fløytespilleren rytmen ved fottramp (fotnoter). Både selve trampingen og grunnrytmen er inspirert fra norsk folkemusikk. Stykket er tilegnet fløytisten Sissel Dørum."

Hagen ble skrevet på bestilling fra Norsk Komponistforening i 1976. Verket er bygd opp rundt en tekst av ´Abdu´l-Bahá´:

Ved hagens grind står noen
og kikker, men våger ikke å gå inn.
Andre trer inn, ser dens skjønnhet,
men kommer ikke så langt.
Nok andre går rundt i hagen og ånder inn
blomstenes duft,
men når de har sett dens fulle skjønnhet,
går de atter ut av den samme grind.
Men noen er det bestandig
som beruses av prakten i det de ser
og blir der for alltid for å dyrke hagen.

Aage Kvalbein |Eva Knardahl |Geirr Alnæs |Jens Harald Bratlie |Lasse Thoresen |Ole Wiggo Bang |Oslo Trio |Sissel Dørum |Stig Nilsson |Toril Carlsen |Trygve Wefring

Utgivelsesdato: 08.01.1992

EAN : 7044581349380

Katalognummer: NCDB4938

Priskategori : CD