Lasse Thoresen: ABUNO – Cikada Ensemble

LASSE THORESEN· THUS · YR · QUDRAT ·mer… ABUNO

Cikada · Christian Eggen, conductor · Newband · Dean Drummond, conductor · Stig Nilsson, violin · Iver Kleive, synth · Kenneth Karlsson, synth · Per Skoglund, synth · Einar Fjærvoll, percussion · Kjell Samkopf, percussion · Rob Waring, percussion ·

Lasse Thoresens produksjon kan oppleves som stadig mer presise forsøk på å overskride de ”umulige”, magiske forbindelsene mellom et rikt materialtilfang, presis håndverkslære og musikkens evne til å formidle en universell ”mening”.

kr 139

Motsigelsesfylt

Lasse Thoresens musikk beskrives ofte som ”motsigelsesfylt”. For hvordan ellers favne en komponist som søker å forene så motstridende størrelser som europeisk avantgarde og norsk folkemusikk, håndverksteknisk stringens og samtidig en solid tillit til intuisjonens innflytelse? Musikkens ”etterklang” er allikevel ikke motsetninger eller utflytende collager, men forening og helhet. Hans produksjon kan oppleves som stadig mer presise forsøk på å overskride de ”umulige”, magiske forbindelsene mellom et rikt materialtilfang, presis håndverkslære og musikkens evne til å formidle en universell ”mening”. På dette albumet får vi høre den åndelige ”AbUno”, den intuitive utforskningen av sinnets stillhet i ”Thus”, den folkemusikkinspirerte ”Yr” og den synth-rike ”Qudrat”.

Arild Erikstad |Christian Eggen |Cikada Ensemble |Iver Kleive |Kenneth Karlsson |Kjell Samkopf |Lasse Thoresen |Rob Waring |Stig Nilsson

Utgivelsesdato: 19.01.1994

EAN : 7044581349687

Katalognummer: ACD4968

Priskategori : CD