Knut Vaage: Someone is Going to Come / Nokon kjem til å kome – BIT20 Ensemble

KNUT VAAGE: Nokon kjem til å kome (Opera). Libretto by Knut Vaage, in consultation with Jonmer… Fosse

Siri Torjesen, soprano (SHE) · Ketil Hugaas, bass baritone (HE) · Nils Harald Sødal, tenor (THE MAN) · BIT20 Ensemble · Ingar Bergby, conductor

– De vare poetiske strømningene i Fosses tekster blir realisert i et tonespråk gjennomsyret av bevisstheten om at musikk kan være de små nyansers kunst. [Aftenposten]

kr 139

Jon Fosse i opera

Her er Knut Vaages suksessopera «Nokon kjem til å komme» på CD. En mørk, rørende og befriende versjon av Jon Fosses drama – iscenesatt i det mentale teater av Opera Vest og BIT20 Ensemble. Jon Fosses dramaer er – også musikalsk sett – i bunn og grunn er gjennomkomponerte slik de foreligger. Hans skuespill kan lignes med små partiturer for noen få skuespillere, som med største omhu kan fremføres på den rene teaterscenen. I lys av dette har Knut Vaage gjort et spennende og dristig grep når han har tatt det mest kjente av Fosses stykker over i operaformatet. Og akkurat som Fosses skuespill er særdeles godt egnet for lesning, er operaen skreddersydd for det mentale teater, altså for CD-formatet. HO (Siri Torjesen) og HAN (Ketil Hugaas) har aldri virket mer betydningsfulle, og MANNEN (Nils Harald Sødal) aldri mer skummel; og merker vi ikke til og med spøkelset fra den døde bestemoren som lusker rundt i krokene?

More

Her er Knut Vaages suksessopera «Nokon kjem til å komme» på CD. En mørk, rørende og befriende versjon av Jon Fosses drama – iscenesatt i det mentale teater av Opera Vest og BIT20 Ensemble.

Spøkelser i krokene

Knut Vaage har gjort et spennende og dristig grep når han har tatt det mest kjente av Fosses stykker over i operaformatet. Resultatet er blitt en mørk, rørende og befriende versjon av dette dramaet, sårt trengt i vrimmelen av nær sagt identiske oppføringer av de forskjellige skuespillene. Og akkurat som Fosses skuespill er særdeles godt egnet for lesning, er operaen skreddersydd for det mentale teater, altså for CD-formatet. HO (Siri Torjesen) og HAN (Ketil Hugaas) har aldri virket mer betydningsfulle, og MANNEN (Nils Harald Sødal) aldri mer skummel; og merker vi ikke til og med spøkelset fra den døde bestemoren som lusker rundt i krokene?

Opera Vest stod for uroppføringen under Ultimafestivalen i Oslo i 2000, og satt opp operaen igjen under Kulturby Bergen.

Mottagelsen etter urpremieren i 2000 var strålende:

– De vare poetiske strømningene i Fosses tekster blir realisert i et tonespråk gjennomsyret av bevisstheten om at musikk kan være de små nyansers kunst. [Aftenposten]
– this musically inventive and dramatically tense work was well received and deserves a wider hearing. [BBC Music Magazine]
– a promising dramatic talent [Herald Tribune]
– musikken bærer dramaet, og gjør det rikt. [VG]
– noe helt annet enn et skuespill med musikalsk tilsetning […] rett og slett et aldri så lite kammermusikalsk monument over Jon Fosses ensomhet. [Bergens Tidende]

Knut Vaage og Jon Fosse

Knut Vaage (f. 1961) er busett i Bergen kor han  livnærer seg som komponist. Han har utdanninga si i klaver og komposisjon frå Griegakademiet i Bergen. Frå Norges musikkhøgskole har han fått realkompetanse som lektor i komposisjon. Vaage har vore aktiv innafor fleire stilartar, men med hovudvekt på improvisasjon- og samtidsmusikk. Han har i fleire prosjekt utforska grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Vaage sin produksjon spenner frå symfoniske verk og opera, til solostykker. Musikken hans er ofte framført på konsertar og festivalar i inn og utland.

Jon Fosse (f.1959) er forfattar og dramatikar. Han er ein av dei  mest sentrale samtidsdramatikarane i Europa, og den norske dramatikaren ved  sida av Ibsen som er mest spelt. Fra 2011 bor han i statens æresbolig Grotten. Om sitt eige forfattarskap seier Fosse dette:  "For meg er form og innhald eitt og det same, og det eg har å seie må seiast  gjennom form, og form blir langt på veg til gjennom det som blir  sagt."

BIT20 Ensemble |Ingar Bergby |Ketil Hugaas |Knut Vaage |Nils Harald Sødal |Siri Torjesen

Utgivelsesdato: 13.03.2006

EAN : 7044581350430

Katalognummer: ACD5043

Priskategori : CD