Klaus Egge: Cello Concerto, Symphony No. 2, Symphony No. 3 – Oslo Philharmonic Orchestra

KLAUS EGGE: Concerto for Cello & Orchestra · Symphony No. 2 (Sinfonia Giocosa) · Symphony No. 4 (Sinfonia sopra B.A.C.H - E.G.G.E. in onemer… movement)

Oslo Philharmonic Orchestra · Laszlo Varga, cello · Kresimir Sipusch, conductor · Øivin Fjeldstad, conductor · Sixten Ehrling, conductor

Verkene representerer Egges tredje periode som komponist, der personlige elementer blir ytterligere rendyrket innenfor en stadig mer samtidsorientert utviklinglinje.

kr 139

To symfonier og én konsert av Klaus Egge

Konsert for cello og orkester, op.29 (1966) ble bestilt av Norsk Rikskringkasting til Egges 60-årsdag, og han skrev den med den danske cellisten Erling Bløndal Bengtsson i tankene. Bløndal Bengtsson urfremførte den også i 1966. Konserten har fire satser: 1. Preludio metamorfico, 2. Allegro, 3. Intermezzo, og 4. Finale: Allegro energico.

Det skjedde et markant skifte i Egges musikk etter krigen. De folkloristiske trekkene blir mindre fremtredende, tonespråket blir mer universelt. Dette kommer klart frem i Symfoni nr.2, op.22 (Sinfonia giocosa), komponert i 1947 og urfremført i Oslo i 1949. Den dramatiske karakteren og den strenge polyfonien fra den første symfonien har her veket plassen for et innfallsrikt og muntert tonespråk med en raffinert instrumentasjon. Symfonien er kort og består av tre satser. Yttersatsene er overmåte levende med spenstig rytmikk, mens midtsatsen er en utrykksfull og rikt variert Adagio.

Symfoni nr.4, op.30 ble fullført november 1967 og er tilegnet Detroit Symfoniorkester og dets leder Sixten Ehrling som urfremførte verket 28. mars 1968 i Detroit. Undertittelen Sinfonia sopra B.A.C.H.-E.G.G.E refererer til komponistens pussige idè å kombinere sin beundring for Bach med sin egen musikalske signatur.Verket åpner med unisone strykere som spiller notene B-A-C-H etterfulgt av E-G-G-E. At Egge i Symfoni nr.4 underkaster seg den serielle teknikk (skjønt ikke i strengeste forstand), har ikke hatt noe begrensende virkning på hans oppfinnsomhet. Tvert imot, det syntes heller å ha stimulert hans vitalitet. Symfonien er derfor en demonstrasjon av komponistens evne til å fornye seg selv, og til å ta vare på sin sterke individualitet innenfor en modernistisk musikalsk ramme.

Klaus Egge |Kresimir Sipusch |Laszlo Varga |Oslo Philharmonic Orchestra |Øivin Fjeldstad |Sixten Ehrling

Utgivelsesdato: 05.02.1992

EAN : 7044581349373

Katalognummer: NCDB4937

Priskategori : CD