Kåre Kolberg: "Certainty and Doubt" – BIT20 Ensemble

KÅRE KOLBERG: ARIA IN ARIA · QUARTETTO PER ARCHI · QUARTETTO PER ARCHI NO.2 · ALLUSO · BOZZA PEmer…R ORCHESTRA

Cikada String Quartet · BIT20 Ensemble · Ingar Bergby, conductor · Royal Philharmonic Orchestra · Christian Eggen, conductor · The Norwegian Academy of Music's Orchestra · Simon Streatfeild, conductor

Fra å være ekperimenterende og polemisk på 60-tallet ble musikken hans på 70- og 80-tallet omtalt som nyvennlig.

kr 139

«Certainty and doubt»

Kåre Kolberg (f. 1936) har vært en allsidig og engasjert kulturpersonlighet siden han begynte som komponist i begynnelsen av 1960-årene og fram til i dag. Han har vært spesielt opptatt av samtidsmusikkens rolle i samfunnet og dens forhold til publikum, som gjenspeiler seg i musikken hans. Fra å være ekperimenterende og polemisk på 60-tallet ble musikken hans på 70- og 80-tallet omtalt som nyvennlig. De senere verkene fra 90-tallet viser en krassere og mer kompleks Kolberg. I noen av verkene i denne utgivelsen nærmer han seg således sitt modernistiske utgangspunkt.

Kolberg har en allsidig produksjon, men det kan alltid fornemmes et eget uttrykk i musikken hans, hvor særegne musikalske virkemidler er gjennomgående. Tonegjentakelser med dreietoner og rytmiske ostinater. En strebende melodiføring, kanskje bedre beskrevet som søkende bevegelser. Humor og ironi, særlig i verker fra 60- og 70-tallet. Kolberg utnytter dessuten gjerne hele registeret i ensembelet, blant annet i åpne oktavsøyler hvor instrumentene fordeler seg unisont over mange oktaer, eller i tette clusterklanger. Det er likevel måten enkeltelementene settes sammen og forholder seg til hverandre på som skaper det karakteristiske uttrykket.

Arild Erikstad |Arne Peter Rognan |BIT20 Ensemble |Christian Eggen |Cikada String Quartet |Ingar Bergby |Kåre Kolberg |Royal Philharmonic Orchestra |Simon Streatfeild |The Norwegian State Academy of Music’s Orchestra

Utgivelsesdato: 01.01.1999

EAN : 7044581350096

Katalognummer: ACD5009

Priskategori : CD