Jon Mostad: The Light Shines in the Darkness – Oslo Philharmonic Orchestra

JON MOSTAD: HUS. 2: 1. ROM · HUS. 3: 2. ROM · HUS. 4: UTGANG · OG LYSET SKINNER I MØRKET · CONCERTO FOR VIOLINCELLO AND ORCHESTRA. 1ST MOVEMENT · COCERTO FOR VIOLINCELLO AND ORCHESTRA. 2ND MOVEMENT · CONCERTO FOR VIOLINCELLO AND ORCHESTRAmer…. 3RD MOVEMENT ·

Oslo Philharmonic Orchestra · Øystein Birkeland, cello

Denne platens verker, som er fremført av cellist Øystein Birkeland, Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Michel Swierczewski, viser Mostad hvordan hans egen komposisjonsteknikk og formspråk viser seg egnet for orkestermediet.

kr 139

Ren orkesterplate med Jon Mostads verker

I norsk sammenheng er ikke rene orkesterplater med verker av en og samme komponist daglig kost. Denne platen med Jon Mostads orkesterverker fra 80-tallet (det siste verket ble skrevet i 1990) gir derfor en relativt sjelden anledning til å følge en komponists utvikling gjennom det store orkesterapparatet. I disse verkene, som er fremført av cellist Øystein Birkeland, Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Michel Swierczewski, viser Mostad hvordan hans egen komposisjonsteknikk og formspråk viser seg egnet for orkestermediet. Hans skrivestil har en nærmest ”orkestral dimensjon”. Mange komponister har brent seg på at et kammermusikalsk smidig håndverk ikke så lett lar seg oversette til orkestermediets tunge lydmasse, som krever en helt annen bevissthet omkring musikalsk tidsbruk og informasjonsmengde. Vi finner da også orkesterverkene flere steder i hans verkliste, noe som viser at hans formspråk oppsøker nettopp denne genren for å kunne uttrykke seg til fulle.

Utgivelsesdato: 25.05.1995

EAN : 7044581349793

Katalognummer: ACD4978

Priskategori : CD