• ACD5029.jpg
  • john_persen.jpg

John Persen: Over Cross and Crown – Oslo Philharmonic Orchestra

JOHN PERSEN: OVER KORS Omer…G KRONE

Oslo Philharmonic Orchestra · Christian Eggen, conductor

Over Kors og Krone steg ut av operaen Under Kors og Krone, et norsk bestillingsverk fra Den Norske Opera som ligger u-oppført. Operaen henter sin handling fra Kautokeino-opprøret i 1852.

kr 139

John Persens storverk for orkester

I 2002 ble verket innstilt til Nordisk Råds musikkpris, og før det hadde Oslo Filharmoniske Orkester, Christian Eggen og Aurora bestemt seg for å trekke sammen for å bringe dette storslåtte verket videre ut til et større publikum. John Persen har skrevet et gigantisk nonverbalt orkesterpanorama i fem satser, og årets Lindemann-pris vinner Christian Eggen og Oslo Filharmoniske Orkester realiserer til fulle det som partituret krever. Over Kors og Krone steg ut av operaen Under Kors og Krone, et norsk bestillingsverk fra Den Norske Opera som ligger u-oppført. Operaen henter sin handling fra Kautokeino-opprøret i 1852. Statsmakten – kirke og lensmann i hensynsløs samhandling – hadde i århundrer holdt den samiske befolkning kuet, blant annet ved å betale for handelsvarer med saltet brennevin som tørstedrikk.

10 år tok det å skrive operaen som Den Norske Opera ikke ville fremføre. 15 nye år før orkesterverket var klart. Preposisjonen er endret fra Under til Over. DNOs ikke-fremførelse har gjort et nytt verk mulig, for John Persen – han gir seg heldigvis ikke!

More

1. oktober 1999 urfremførte Oslo Filharmoniske Orkester under ledelse av Christian Eggen Over Kors og Krone, et norsk helaftens orkesterverk som Ultima-festivalens åpningskonsert. Publikum mottok verket med stående ovasjoner, og en 25 år lang prosess fikk endelig en verdig avslutning. Skjønt avslutning?

Frelse, om så med sverd i hånd.

John Persen har skrevet et gigantisk nonverbalt orkesterpanorama i fem satser, og årets Lindemann-pris vinner Christian Eggen og Oslo Filharmoniske Orkester realiserer til fulle det som partituret krever. Over Kors og Krone steg ut av operaen Under Kors og Krone, et norsk bestillingsverk fra Den Norske Opera som ligger u-oppført. Operaen henter sin handling fra Kautokeino-opprøret i 1852. Statsmakten – kirke og lensmann i hensynsløs samhandling – hadde i århundrer holdt den samiske befolkning kuet, blant annet ved å betale for handelsvarer med saltet brennevin som tørstedrikk. Økonomisk, sosialt og religiøst ble samene trengt opp i et hjørne utover på 1800-tallet. For mange ble redningen Læstadianer-vekkelsen, som fortalte at samene måtte si nei til brennevinet for igjen å få et verdig menneskeliv. Blant Læstadianerne oppstod det en hard kjerne av samiske fanatikere som ville frelse ikke bare sine egne, men også andre som levde i synd.

En slik reisende gruppe på 33 samer kommer i sammenstøt med prest, lensmann og brennevinshandler, og i basketaket blir de to sistnevnte drept og brennevinslageret brent. To fra gruppen blir henrettet i Alta i 1854 med 1000 tvangsinnkalte og militært bevoktede samer som tilskuere. Opprøret er slått ned.

10 år tok det å skrive operaen som Den Norske Opera ikke ville fremføre. 15 nye år før orkesterverket var klart. Preposisjonen er endret fra Under til Over. DNOs ikke-fremførelse har gjort et nytt verk mulig, for John Persen – han gir seg heldigvis ikke!

Utgivelsesdato: 15.12.2003

EAN : 7044581350294

Katalognummer: ACD5029

Priskategori : CD