Johan Kvandal: Orchestral music and chamber works – Oslo Philharmonic Orchestra

JOHAN KVANDAL: CONCERTO FOR FLUTE AND STRINGS OP 22 · QUARTET FOR FLUTE, VIOLIN, VIOLA AND VIOLINCELLO OP. 42 · STRING QUARTET NO. 2, OP 27 · QUARTET FOR FLUTE, VIOLIN, VIOLA AND VIOLINCELLO OP. 42 · DUO FOR FIOLIN OG CELLO OP.19 · INTRODUCTIOmer…N AND ALLEGRO OP. 30 · ARIA CADENZA E FINALE OP. 24 · STEVTONER, OP 40

Oslo Philharmonic Orchestra · Miltiades Caridis, conductor · Herbert Blomstedt, conductor · The Monn Quartet · Torkil Bye, flute · Stig Nilsson, violin · Otto Berg, viola · Anne Britt Sævig, cello · Bjarne Larsen, violin · Arne Novang, piano · Ragin Wenk-Wolff, violin · Per Øien, flute · Eva Knardahl, piano · Frøydis Ree Wekre, horn · Jens Harald Bratlie, piano · Frantisek Veselka, violin · Milena Dratvova, piano · Anne Lise Berntsen, soprano · Einar Henning Smebye, piano ·

Johan Kvandal, en brobygger mellom nasjonale og internasjonale tendenser i 1900-tallets musikalske liv.

kr 199

Mellom det nasjonale og det internasjonale

Johan Kvandal står i direkte kontakt med den nasjonale kulturoppblomstringen i mellomkrigstidens Norge, både gjennom sitt tonespråk og gjennom sine slektsrøtter. Som sønn av komponisten David Monrad Johansen kom han tidlig i kontakt med 30-årenes profesjonelle musikkliv, og det rike åndsmiljø datidens kulturpersonligheter omga seg med, ble en naturlig del av den unge Kvandals oppvekst.

Som en reaksjon på den sterke påvirkningen han fikk hjemme, følte Kvandal en trang til å søke ut, til internasjonalt miljø for å få Norge på avstand. Hans kompositoriske virke har siden vært mer eller mindre et slags vekselbruk mellom disse to sider av ham selv, det nasjonale og det internasjonale. På mange måter har han vært en brobygger mellom disse to, ofte motstridende, tendensene i 1900-tallets norske musikalske språk. Resultatet hører vi på denne platen, en variert samling med noen av komponistens vakreste verker – både i storskala format og for mindre ensembler: fra hans ekspansive og dramatiske «Symfonisk epos» og mer filosofiske anlagte «Strykekvartett nr. 2» til den usedvanlige rike ornamenterte klangfantasien i fløytekvartetten, de neoklassiske tendensene i duoen for fiolin og cello og den folkemusikkpåvirkede «Norske stevtoner».

Anne Britt Sævig Årdal |Arne Monn-Iversen |Arne Novang |Einar Henning Smebye |Eva Knardahl |Frantisek Veselka |Frøydis Ree Wekre |Geir Tore Larsen |Herbert Blomstedt |Jens Harald Bratlie |Johan Kvandal |Milena Dratová |Miltiades Caridis |Oslo Philharmonic Orchestra |Per Øien |Ragin Wenk-Wolff |Sonja Wold |Stig Nilsson |Torkil Bye

Utgivelsesdato: 12.10.1995

EAN : 7044581349861

Katalognummer: ACD4986

Priskategori : CD