Folke Strømholm/Magne Hegdal – London Philharmonic Orchestra

FOLKE STRØMHOLM: Noai'di - Wind Quintet No. 2 · Farewell to the Piano · Samiædnan · Water - a Phnomenological Study ·
MAGNE G HEGDAL: Concerto 2 · "Three Prunes" (Salon music for piano) · Sinfonia former…
orchestra

Per Øien, flute · Erik Niord Larsen, oboe · Harald Bergersen, clarinet · Torleiv Nedberg, bassoon · Odd Ulleberg, french horn · Einar Henning Smebye, piano · Bergen Philharmonic Orchestra · Karsten Andersen, conductor · Elisabeth Klein, piano · London Philharmonic Orchestra Per Dreier, conductor Magne G Hegdal, piano Bergen Wind Quintet

Folke Strømholm har skrevet pianostykker, vokalverker, kammermusikk, pianokonsert og orkesterverker. Spesiell er hans bruk av samisk joik som musikalsk materiale, f.eks. i orkesterverket Sámi Ouverture (1969) og Sámiædnan (1972). Hegdals er kjent for sin strengt aleatoriske stil, dvs. å være bygd opp via tilfeldighet, noe som bl.a. kom til syne i det sterkt omdiskuterte audiovisuelle verket Konsert (1983–85).

kr 139

Folke Strømholm og Magne Hegdal

Folke Strømholm
Komponisten uttaler om sitt verk Noai´di – Blåsekvintett nr.2, op 28:
«Musikken bygger på to samiske joiker og den karakteristiske monotonien vi finner i joiken gjennomsyrer hele verket. Noai´di var den samme samiske sjaman som gjennom ekstasen og transen var i stand til å komme i kontakt med åndeverdenen».

Farewell to the piano (1976)
Komponisten uttaler seg om verket:
«Tittelen kan tolkes på flere måter. Den inneholder en fortvilelse over hvor vanskelig det er å skrive god klavermusikk – at dette skulle bli det siste jeg komponerte for klaver».

Sámiædnan Op. 24 (1971/71) bygger på fire samiske joiker. Strømholm karakteriserer Sámiædnan slik: «Verket er et tonedikt, men skildrer ikke noe bestemt hendelsesforløp. Snarere gir det uttrykk for stemninger fra denne spennende og forunderlige delen av vårt land (Sameland). Men det er også et «land» med konflikter, ikke minst kontra det norske storsamfunnets ressurspolitikk, og altså ikke bare poesi og idyll».

Vann – en fenomenologisk studie, Op. 27
Komponert i 1973, dette verket innleder for alvor en helt ny klaverstil videreført i verk som Tapetmusikk, Farewell to the Piano og Mattinata nr. 1 og Mattinata nr.2. Verket er tilegnet Elisabeth Klein.

Magne Hegdal
Concerto II er skrevet i 1978 på bestilling av Ny Musikk for London Sinfonietta. Selv om klaveret har en dominerende rolle, er ikke verket tenkt som en klaverkonsert. Klaveret ble valgt som et formidlende klangelement mellom ulike grupper som «konserter» mot hverandre.

Om 3 svisker sier komponisten:
«Stykkene står i forhold til romantisk salongmusikk som svisker til plommer. De er et forsøk på å si noe som forekommer velkjent, men som er fundamentalt forskjellig fra tradisjonell musikk og som derfor litt etter litt forandrer lytteren». Hegdal gir uttrykk for at det eksisterer et bestemt musikalsk slektskap mellom disse stykkene og Erik Saties musikk.

Bergen Philharmonic Orchestra |Bergen Wind Quintet |Einar Henning Smebye |Elisabeth Klein |Erik Niord Larsen |Folke Strømholm |Harald Bergersen |Karsten Andersen |London Philharmonic Orchestra |Odd Ulleberg |Per Dreier |Per Øien |Torleiv Nedberg

Utgivelsesdato: 25.03.1992

EAN : 7041880249519

Katalognummer: NCDB4951

Priskategori : CD