Finn Arnestad Chamber Interference – Henning Kraggerud

FINN ARNESTAD: SONATE FOR VIOLIN SOLO: ANDANTE - VIVO · SONATE FOR VIOLIN SOLO: LARGO · SONATE FOR VIOLIN SOLO: PRESTO NON TANTO · SONATE FOR TROMBONE OG PIANO · MUSIKK FOR TREBLÅSERE, 1: TEMA · MUSIKK FOR BLÅSERE, 2: VARIASJON I · MUSIKmer…K FOR TREBLÅSERE, 3: VARIASJON II · MUSIKK FOR TREBLÅSERE, 4: VARIASJON III · SEKSTETT: 1. SATS · SEKSTETT: 2. SATS · SONATE FOR CONTRABASS SOLO, 1. SATS: MARCATO ET ENERGICO · SONATE FOR CONTRABASS SOLO, 2. SATS: ADAGIO · SONATE FOR CONTRABASS SOLO, 3. SATS: TEMPO VIVO ET AGITATO ·

Henning Kraggerud, violin · Christian Lindberg, trombone · Jorun Marie Bratlie, piano · Andrew Cunningham, flute · Hans Chr. Bræin, clarinet · Eirik Birkeland, bassoon · Natasha Brofsky, cello · Aage Kvalbein, cello · Stig Nilsson, violin · Jens Harald Bratlie, piano · Oslo Trio · Sjur Bjærke, double-bass ·

En av våre mest unike komponister fremføres av anerkjente musikere og ensembler som Henning Kraggerud, Christian Lindberg, Andrew Cunningham og Oslo Trio.

kr 139

Interferensharmonikk, dodekafoni og serialisme

Finn Oluf Arnestad Bjærke var et svært originalt menneske, både som personlighet og som komponist, som hadde stor sans for – og stilte store krav til – faglig og håndverksmessig dyktighet. Han sørget for å skaffe seg bred musikalsk utdannelse og studerte fiolin, piano, orgel, teori og instrumentasjon, men hadde ellers ingen undervisning i komposisjon. Han var likevel opptatt av sin musikalske samtid og mottok sterke inntrykk fra 1900-tallets komponister: Debussys sans for klang, Stravinskijs vitalitet, rytmiske frihet og mangfold, Hindemiths tonalitetsteorier og neoklassiske islett, og Fartein Valens dissonerende polyfoni, påvirket alle Arnestads egen musikk, uten at han på noen måte lot seg henfalle til eklektisme eller ukritisk etteraping.

Finn Arnestad hørte til blant de norske komponistene som i siste halvdel av 1950-tallet markerte seg på den musikalske modernismens side og på den måten tok et oppgjør med den nasjonale folklorismen som så lenge var dominerende i vårt land. Interferensharmonikk – som har sin basis i det faktum at når vi hører to toner som klinger samtidig, hører vi ikke bare disse to frekvensene, men også summen av og i enda sterkere grad differensen mellom dem – dodekafoni og serialisme preget hans verker, men han lot seg aldri binde av regler og prinsipper – en fundamental motvilje mot å danne skole. På denne utgivelsen fremfører anerkjente utøvere som Henning Kraggerud, Christian Lindberg, Andrew Cunningham og Oslo Trio, for å nevne noen få, Arnestads modernistiske og særegne verker.

Aage Kvalbein |Andrew Cunningham |Arild Erikstad |Finn Arnestad |Hans Christian Bræin |Henning Kraggerud |Natasha Brofsky |Oslo Trio |Stig Nilsson

Utgivelsesdato: 14.11.1996

EAN : 7044581349878

Katalognummer: ACD4987

Priskategori : CD