Eivind Groven: Hjalarljod, Draumkvædet – Royal Philharmonic Orchestra

EIVIND GROVEN: Draumkvædet · Hjalarljodmer… (Overture)

Toril Carlsen, soprano · Kåre Bjørkøy, tenor · Asbjørn Hansli, baritone · The Brighton Festival Chorus · Royal Philharmonic Orchestra · Per Dreier, conductor

Folkemusikk og befriende skjønnhet i Eivind Grovens Hjalarljod og Draumkvædet.

kr 139

Eivind Grovens Hjalarljod og Draumkvædet

Festivaloverturen Hjalarljod ble komponert i anledning åpningen av Oslo nye rådhus i 1950, samme år som byen feiret sitt 900-års jubileum. Tittelen betyr nærmest klang av hjaling, den blanding av sang og rop som især gjetere i uminnelige tider har gitt seg til kjenne med ute i naturen. Hjalarljod er ett av de nyere orkesterverk som spilles oftest.

Draumkvædet for soli, kor og orkester ble fullført i oktober 1963. Siden dets uroppførelse i Bergen i 1965, har verket siden blitt oppført som ballett, noe det egnet seg godt til. Teksten er en norsk folkevise eller ballade. I form og stil kan den minne om de visene som man ennå danser etter på Færøyene, der folkevisedansen har levd i ubrutt tradisjon helt til i dag. Folkevisa Draumkvædet har imidlertid ingen varianter utenfor Norge, og selv i Norge er den bare funnet i et avgrenset område i Telemark. Groven har lagt et kontrastprinsipp til grunn for formen. Lyse og dramatiske partier veksler regelmessig. Og når teksten tilsier det, er han ikke redd for å slå til med insisterende rytmer og dissonanser, for så å hvile ut i skjære, gjennomsiktige partier av befriende skjønnhet.

Asbjørn Hansli |Eivind Groven |Kåre Bjørkøy |Per Dreier |Royal Philharmonic Orchestra |The Brighton Festival Chorus |Toril Carlsen

Utgivelsesdato: 14.01.1992

EAN : 7044581349564

Katalognummer: NCDB4956

Priskategori : CD