Egil Hovland: Fanfare and Choral, Lamenti per orchestra, Magnificat, Four Interludes, Wind Quintet – Oslo Philharmonic Orchestra

EGIL HOVLAND: Lamenti per orchestra · Four Interludes (To Missa Vigilate) · Fanfare and Choral · Magnificat · Windmer… Quintet

Oslo Philharmonic Orchestra · Øivin Fjeldstad, conductor · Anne Gjevang, alto · Torkil Bye, flute · Willy Postma, harp · Egil Hovland, organ · Ørnulf Gulbransen, flute · Erik Niord Larsen, oboe · Erik Andersen, clarinet · Torleiv Nedberg, bassoon · Odd Ulleberg, French horn

Et utvalg verk fra Norges mest produktive komponist!

kr 139

Egil Hovland: Orkesterverker og kammermusikk

Lamenti per orchestra, Op. 43 ble komponert i 1963 og vant første pris samme år ved den konkurranse Ny Musikk hadde utlyst i forbindelse med foreningens 25-års jubileum. Verket er skrevet for stort orkester og består av tre satser. Det er bygget på en tolvtonerekke hvor intervallene er de same både forlengs og baklengs (a-ass-b-h-g-iss-c-dess-f-e-d-ess).

Magnificat, op. 44 (1963) er skrevet samme år som Lamenti for orkester, der tolvtoneteknikk kombineres med aleatorikk og lange statiske klangfelter. I magnificat forsøker Hovland å overføre samme teknikk på kammermusikk. Formen er nærmest improvisatorisk og sammensatt av små betraktende "vignetter" av statisk karakter omkring 9 korte tekstavsnitt på latin.

Fire interludier til Missa Vigilate, op. 67 (1969) er ment å være nadverdsmusikk til den såkalte "jomfrumessen" Hovland komponerte i 1967. Interludiene er et fortettet resymé av hele messen ettersom satsene tematisk og uttrykksmessig knytter seg til de enkelte gudstjenesteledd.

Kvintett for blåsere, op. 50 (1965)
Hovland sier selv at kvintetten står sentralt i hans opusliste fra 60-årene ved siden av verk som f.eks. Lamenti. Klanglig uttrykk gjennom streng tolvtoneteknikk, kompleksitet og aleatorikk var dengang hans varemerke. Blåsekvintetten består av syv korte satser so er meget forskjellige fra hva angår karakter, klangfarge og komposisjonsteknikk. Artikulasjon og dynamikk spiller en viktig rolle, og i enkelte satser er tempo, rytme og dynamikk overlatt til musikerne. Tross de mange satser har Hovland likevel evnet å gi verket et enhetlig preg.

Fanfare og koral, op. 54b (1966) er et stykke i den grandiose stil. Hovedelementene i stykket er et innledende fanfaremotiv og en koral. Disse er adskilt av en rekke mellomspill, bl.a. et avsnitt for slagverk solo. Tilslutt veves fanfaremotivet, koralen og mellomspillene sammen til et orkestralt fyrverkeri. Verket er tonalt/fritonalt, og koralen gjennomløper samtlige tolv toner i den kromatiske skalaen.

Anne Gjevang |Egil Hovland |Erik Niord Larsen |Odd Ulleberg |Oslo Philharmonic Orchestra |Øivin Fjeldstad |Ørnulf Gulbransen |Torkil Bye |Torleiv Nedberg |Willy Postma

Utgivelsesdato: 01.09.1993

EAN : 7044581349441

Katalognummer: NCDB4944

Priskategori : CD