Edvard Hagerup Bull: Profils – BIT20 Ensemble

EDVARD HAGERUP BULL: SINFONIA A CINQ · SEXTUOR · SONATA CANTABILE · PROFILS "POUR UN DRAME RUSTIQUE" OP. 49 · STÈLE POUR L'EPILOGUE D'UN MONDE OPmer…. 58A

BIT20 Ensemble · Ingar Bergby, conductor

Med en knapphet og fortetning i formulering og uttrykk, skaper BIT20 Ensemble i sine fremføringer av Edvard Hagerup Bulls verker en insistens og intensitet som ikke er til å flykte fra.

kr 139

Dobbel musikk av Edvard Hagerup Bull

«Profils» åpner opp en kjent musikalsk verden. Det er sjelden eller aldri tvil om hvilke instrumenter som spiller. De er distinkte og skarpt profilerte, blåserne, strykerne og klaveret som tar tak i oss. Alle er de påtrengende nære i overensstemmelse med sin naturlige karakter. I det kammermusikalske samspillet trer de fram som ensomme stemmer og markante typer. Knapphet og fortetning i formulering og uttrykk skaper en insistens og intensitet som ikke er til å flykte fra. Det er Edvard Hagerup Bulls verker som fremføres – helt fra komponistens tidligste fase i 1957 og frem til midten av 1980-tallet.

Edvard Hagerup Bull var en av våre mest særegne komponister med et høyst personlig tonespråk. På «Profils» blir vi presentert fem av hans verker, fremført av BIT20 Ensemble og dirigent Ingar Bergby. Vi snakker her om en slags dobbel musikk: på en side, gjerne «overflaten», finner vi en musikk i et akutt her og nå, en rastløs urban musikk der skjønnhetsinntrykkene nok er korte, men intense, kanskje med et rop fra striden med eksistensielle anliggender. På den andre «underteksten», tradisjonens former og vilje til form som musikken knytter an til og demonstrerer.

BIT20 Ensemble har siden sin dannelse i Bergen i 1989 hatt som formål å fremme utøvelsen av norsk og internasjonal kunstmusikk fra den 20. århundret. Helt siden etableringen har ensemblet framstått som et meget samspilt kammerensemble med gode solistiske kvaliteter. BIT20 Ensemble har plassert seg som et av Norges fremste, og den store og positive oppmerksomheten har ført til en svært høy konsertaktivitet med oppdrag både i Norge og utlandet.

Arild Erikstad |BIT20 Ensemble |Edvard Hagerup Bull |Ingar Bergby

Utgivelsesdato: 21.08.1997

EAN : 7044581349991

Katalognummer: ACD4999

Priskategori : CD