• Basic RGB
  • ACD5095_inlay_web.jpg

Come to the Edge! Vocal Music by Cecilie Ore

CECILIE ORE: Come to the Edge! · The Vatican Trilogy · Who do you think youmer… are?

Nordic Voices · Eir Inderhaug, soprano · Ensemble 96 · Nina T. Karlsen, conductor

Raseriet som i utgangspunktet ble reflektert gjennom en høy intensitet i tonespråket og kravene til teknisk perfeksjon, er vendt til en opposisjon mot sentrale utviklingstrekk i samtidens politiske liv, med et sterkt fokus på menneskerettigheter både i historisk og nåtidig kontekst.

kr 139

Cecilie Ore ‘a cappella’ med landets fremste vokalkunstnere.

Ensemble 96, Nordic Voices og Eir Inderhaug tråkker til med ny, norsk musikk for stemme alene. Med verkene som foreligger på denne innspillingen knytter Cecilie Ore an til en stor tradisjon i europeisk kunstmusikk, og tar språket tilbake til musikken. Cecilie Ores musikalske utvikling har tatt en ny retning som følge av dette, med sterke samfunnskritiske og ideologikritiske konsekvenser. Geir Johnson skriver treffende i sin artikkel til utgivelsen: «Samfunnskritikken får en stadig sterkere plass i hennes produksjon, og det raseriet som i utgangspunktet ble reflektert gjennom en høy intensitet i tonespråket og kravene til teknisk perfeksjon, blir vendt til en opposisjon mot sentrale utviklingstrekk i samtidens politiske liv, med et sterkt fokus på menneskerettigheter både i historisk og nåtidig kontekst.»

‘Come to the Edge!’skrev Ore for BBC Singers i 2013; et korverk som tar stilling i en av samtidens mest diskuterte rettssaker. Verket er dedisert til den russiske opposisjonelle punk-gruppen Pussy Riot. ‘Who do you think you are?’ er skrevet i anledning 200-års jubileet for den norske grunnloven – kanskje det eneste solo-vokalverket som har blitt fremført fra landets fremste talerstol i Stortinget. Utgangspunktet for Vatikantrilogien er hentet fra Vatikanets historie, men verket er utpreget verdslig med sin underliggende humoristiske kritikk av tro og overtro.

More

Ensemble 96, Nordic Voices og Eir Inderhaug tråkker til med ny, norsk musikk for stemme alene. Med verkene som foreligger på denne innspillingen knytter Cecilie Ore an til en stor tradisjon i europeisk kunstmusikk, og tar språket tilbake til musikken. Cecilie Ores musikalske utvikling har tatt en ny retning som følge av dette, med sterke samfunnskritiske og ideologikritiske konsekvenser.

Pussy Riot

‘Come to the Edge!’skrev Ore for BBC Singers i 2013; et korverk som tar stilling i en av samtidens mest diskuterte rettssaker. Verket er dedisert til den russiske opposisjonelle punk-gruppen Pussy Riot, som i 2012 ble dømt til fengsel i to år for “hooliganisme inspirert av hat til religionen”. I dette verket sammenstilles utsagn fra rettssaken med historiske sitater og utsagn om ytringsfrihetens betydning. Verket er på en og samme tid både kommenterende og henvendt til publikum, og viser en brechtsk Verfremdungsteknikk i Ores nye skrivestil. Ensemble 96 bidrar med uovertruffen trøkk og knivskarp presisjon – in your face!

Hvem tror du at du er?

‘Who do you think you are?’ skrev Cecilie Ore i anledning 200-års jubileet for den norske grunnloven – og stykket er kanskje det eneste solo-vokalverket som har blitt fremført fra landets fremste talerstol i Stortinget. Men – ’What are we celebrating?’ Tematikken er kvinner som uttrykker synspunkter i det offentlige rom, noe som for mange har medført trusler om lemlestelse, voldtekt og drap. Sopranen Eir Inderhaug gestalter en talskvinne som gir et sterkt innblikk i en grumsete virkelighet.

Vatikantrilogien

Virkeligheten overgår gjerne fantasien, dessverre. Gjennom ‘Vatikantriologien fra 2016-17 har Cecilie Ore skapt en form for nåtidige madrigalkomedier, der bruken av tekstenes iboende absurditet også forløser en øyeblikkelig kommunikasjon med publikum. Selv om utgangspunktet for trilogien er hentet fra Vatikanets historie, fremstår verket som utpreget verdslig med sin underliggende humoristiske kritikk av tro og overtro. Nordic Voices urfremførte verket under Festspillene i Bergen i 2018.

Utgivelsesdato: 26.04.2019

EAN : 7044581350959

Katalognummer: ACD5095

Priskategori : CD