Cecilie Ore: Codex Temporis – Cikada String Quartet

CECILIE ORE: FUTURUM EXACTUM · ERAT ERIT EST · LEX TEMPORIS · PRAESENmer…S SUBITUS

Cikada String Quartet · Christian Eggen, conductor · Oslo Sinfonietta

Ekstremitetens estetikk [Aftenposten]

Cecilie Ore flytter grenser

"Alle titlene sirkler rundt begrepet tid, et ‘nå’ som inneholder både fortid og fremtid, øyeblikket utvidet til et flytende presens hvor en ikke-lineær lydverden trer frem. Og inne i denne verden finner man plutselige ‘kutt’ inn i tidens substans, som skaper dramatiske brudd i lydbildets bevegelse." (Cecilie Ore)

Musikken spinner en berettende tråd, en tråd som delvis pga. sin lydmessige intensitet, kun har en nåtid. Fortiden er visket ut, fremtiden er uviss. Når det gjelder Ores bruk av datamaskinen kunne de beskrives med både flytende og faste metaforer. På den ene side genererer datamaskinen et hav av komplekse tidsstrukturer som komponisten kan navigere på. På den annen side kan interne sammenfall i dette hav av tidsstrukturer utløse kutt inn i den overordnede kompositoriske blokk av marmor, kutt som kan bearbeides, men ikke fjernes.

Utgivelsesdato: 21.01.1996

EAN : 7044581349892

Katalognummer: ACD4989

Priskategori : CD