BIT20: Norwegian Signatures – BIT20 Ensemble

ALUSSO FOR CHAMBER ENSEMBLE · NATURE MORTE · SHIMMER: ERINDRING FOR KLAVER OG KAMMERENSEMBLE · OKTETT: IN NUDE · BAREFOOTED AMONG BURNING FEEmer…T ·

BIT20 Ensemble · Ingar Bergby, conductor

Kammerensemblet BIT 20 beveger seg inn i det uensartede og varierte musikalske landskapet til seks unike norske komponister, og formidler det som måtte finnes som en beskrivelse på det norske i dag.

kr 139

Uensartede norske signaturer

De seks foreliggende verkene kammerensemblet BIT 20 fremfører på «Norwegian Signatures» gjenspeiler seks ulike karakterer. Hva er så «det norske» som tittelen antyder? Et antydet svar er at det «norske» ligger i denne ulikheten, i dyrkingen av det individuelle særpreget, i den personlige signaturen, om en vil. Norge er ikke det landet der en går i takt. Hver mann sin bolig og sitt revir – slik er det også i kunsten. Det uniforme er i grunnen en negativ verdi. «Norwegian Signatures» fremviser seks komponister – Olav Berg, Kåre Kolberg, Yngve Slettholm, Håkon Berge, Magnar Åm og Glenn Erik Haugland – som beveger seg i innbyrdes ulike retninger. Ulike peilinger i et uensartet og variert musikalsk landskap synes å vise at alt er like mye tilstede. Ensemblet BIT 20s profil er å bevege seg inn i dette landskapet på en udogmatisk måte, og formidle videre det som måtte finnes, som en beskrivelse på det norske i dag.

Kammerensemblet BIT 20 ble dannet i Bergen i 1989 av en rekke musikere fra byens musikkinstitusjoner som i flere år i ulike ensembler hadde kastet seg med overskudd og entusiasme over den nyere delen av musikkrepertoaret. Denne poolen av musikere dekker repertoaret helt fra soloformatet og opp til store sinfoniettabesetninger, der alle orkesterinstrumentene er representert, og ensemblet har siden sin dannelse fremstått som et meget samspilt kammerensemble med gode solistiske kvaliteter. «Norwegian Signatures» er den tredje utgivelsen i en serie plateutgivelser utgitt i samarbeid med Norsk Komponistforening.

Arild Erikstad |BIT20 Ensemble |Glenn Erik Haugland |Håkon Berge |Ingar Bergby |Kåre Kolberg |Magnar Åm |Olav Berg |Yngve Slettholm

Utgivelsesdato: 30.08.1995

EAN : 7044581349847

Katalognummer: ACD4984

Priskategori : CD