Avgarde – Einar Røttingen

GLENN ERIK HAUGLAND: I TRIED TO STRANGLE HARALD SÆVERUD · JOSTEIN STALHEIM: ALLUSION · KETIL HVOSLEF: RONDO CON VARIAZIONI · BEETHOVEN FANTASY ·
KNUT VAAGE: POINT OF WIEW · LOOKING BACK · PREFIX & MARCHE INTERCONTINENTALE · TORSTEImer…
N AAGAARD-NILSEN: HOT-HOUSE

Einar Røttingen, piano

På Avgarde gjør Einar Røttingen et utvalg av samtidens norske komposisjoner for klaver, og dokumenterer mange års samarbeid med fem komponister som hver på sin måte forholder seg til instrumentets muligheter og begrensninger.

kr 139

Norsk nåtid for klaver

Einar Røttingen (f. 1963) er i ferd med å etablere seg som en av våre fremste utøvere innen det moderne tonespråket for klaver. Han arbeidet nært med Harald Sæverud, og hans tolkninger av Sæveruds klaverkomposisjoner, utgitt på 3 CDer i forbindelse med 100 års-markeringen av Sæveruds fødsel, ble mottatt med interesse og begeistring. Samme år mottok Røttingen "Robert Levins Festivalpris" for dette arbeidet. For tiden underviser Røttingen ved Grieg-akademiet i Bergen.

På Avgarde gjør Røttingen et utvalg av samtidens norske komposisjoner for klaver, og dokumenterer mange års samarbeid med fem komponister som hver på sin måte forholder seg til instrumentets muligheter og begrensninger.

Tittelen Avgarde kan tolkes som betegnende på et oppbrudd, en reise, en forandring. På vei, kanskje, ikke så mye mot noe som fra noe.
AV -(prep.) betegner bevegelse eller noe som har fått noe adskilt fra seg.
GARDE –en gruppe mennesker, den gamle flokken, de gamle innen flokken eller et samfunn.
AVGARDE –komme seg ivei.

Eller kanskje bare bevegelsen i seg selv; imperativet som krever at en tone forlates til fordel for den neste, uavbrutt, forlates for at musikken skal kunne oppstå?

Utgivelsesdato: 24.10.2000

EAN : 7044588329361

Katalognummer: HCD2936

Priskategori : CD