Arne Nordheim: Magic Island – BIT20 Ensemble

ARNE NORDHEIM: Magic Island · Tractatus · Partita for 6 basses · Aftonland (Evening Land) · Tre Voci · Partita for viola, cembalo and percussion · String Quartet 1956 · Response for organ, percussion andmer… tape

BIT20 Ensemble · Siri Torjesen: soprano · Njål Sparbo: barytone · Ingar Bergby: conductor

Denne platen fremviser og oppsummerer Arne Nordheims interessante stilistiske og tematiske utvikling; fra debuten som ung og lovende komponist, til dagens posisjon som den ubestridt ledende komponistskikkelsen i norsk musikkliv.

Magiske øyer – Arne Nordheims kammermusikk

Kammerverkene på denne platen fremviser og oppsummerer Arne Nordheims interessante stilistiske og tematiske utvikling; fra debuten som ung og lovende komponist, til dagens posisjon som den ubestridt ledende komponistskikkelsen i norsk musikkliv.

Åpenheten for nye uttrykksmidler sammen med en internasjonal orientering gjorde at Nordheim gjennom sin musikk og sine holdninger ble et viktig korrektiv til rådende nasjonal-folkloristiske holdninger i samtiden. Tidlig ble han sett på som en "enfant terrible" i norsk musikkliv, med sin interesse for kontinentale og nye impulser, og ble oppfattet som en av avantgardens spydspisser i Norge. Sett i ettertid har Nordheim ikke vært noen opprører for opprørets skyld. Oppgjøret var rettet mot en diverterende og heller tomhendt skrivekunst uten personlighet. Nordheim søkte et ekspressivt medium, der tradisjonslinjene ikke for enhver pris behøvde brytes, hvis de kunne vise seg tjenelige i uttrykkets tjeneste.

Utgivelsesdato: 07.03.1996

EAN : 7044581349908

Katalognummer: ACD4990

Priskategori : CD