Alfred Janson: Interlude – Royal Philharmonic Orchestra

ALFRED JANSON: WINGS · CRADLE SONG · INTERLUDE · STRINmer…G QUARTET

Christian Eggen, conductor · Royal Philharmonic Orchestra · Norwegian String Quartet · Tore Brunborg, flute, tenor saxophone · Palle Mikkelborg, trumpet · Torbjørn Sunde, trumpet · Frode Alnæs, electric guitar · Arild Andersen, bass · Jon Christensen, drums · Simon Emes, oboe · Bjørn Solum, cello · Rune Klakegg, keyboards · Bjørn Rabben, percussion · Grex Vocalis · Alfred Janson, conductor · Elin Rosseland, soprano

På barrikadene for avantgardismen med Alfred Jansons banebrytende verker.

kr 139

En ny generasjon musikalske opprørere

”Modernismen er etter en kort, men intens levetid død. Den etterlater seg en del god musikk som vil overleve, samt en masse materiale til bruk for komponister i tida som kommer. Valget er fritt, poenget er nå å velge det som stemmer med ens egne behov uten hjelp av stilmessige retningslinjer.” Slik skreve Alfred Janson etter et møte med mellomeuropeisk modernisme i 1967. Det var en tid med store musikalske motsetninger i Norge, men også med stor framtidstro. Et generasjonsopprør hadde funnet sted. Folklorisme og neo-klassikk var avløst som ledende musikalske retninger av en internasjonalt orientert avantgardisme. For en ung komponist i ferd med å møte sitt publikum, var det ikke vanskelig å velge side.

På dette albumet får vi høre fire av Jansons stykker – Mellomspill, Strykekvartett, Vinger og Vuggesang, verker som tar opp sentrale tanker i tidens musikk – cluster-teknikk, geometrisk konstruksjon, lagkomposisjon – og bringer inn påvirkninger fra jazzen. Musikk som spenner fra de store følelsesmessige utladningene til det innadvendte og inderlige.

Alfred Janson |Arild Andersen |Arild Erikstad |Arne Peter Rognan |Bjørn Solum |Christian Eggen |Elin Rosseland |Frode Alnæs |Grex Vocalis |Jon Christensen |Norwegian String Quartet |Palle Mikkelborg |Royal Philharmonic Orchestra |Rune Klakegg |Torbjørn Sunde |Tore Brunborg

Utgivelsesdato: 05.03.1992

EAN : 7026261491824

Katalognummer: NCD4918

Priskategori : CD